Havarovaná elektrárna ve Fukušimě stále řeší problém úniku kontaminované vody
Středa, 24 Srpen 2016 00:00

Společnost Tepco, která spravuje objekt havarované jaderné elektrárny ve Fukušimě, připustila, že opatření, jejichž cílem bylo zamezit kontaminaci podzemních vod, nevedla k cíli. Pás zmrazené půdy, který měl zabránit proudění podzemní vody do areálu elektrárny a jejímu mísení s vodou kontaminovanou v důsledku havárie, nedosahuje předpokládaného efektu. Pět let po havárii se stále nedaří zabránit únikům radioaktivní vody do Tichého oceánu.

V základech bývalých reaktorových budov se stále nachází 60 000 tun vysoce radioaktivní vody. Vedle problému jejího mísení s podzemní vodou přitékající z okolí, existuje rovněž riziko velkého úniku v případě opakování tsunami podobné velikosti jako v roce 2011. Omezení množství radioaktivní vody v základech reaktorových budov zůstává klíčovou prioritou likvidačních prací.

Pokračující problémy s radioaktivním znečištěním v důsledku havárie ve Fukušimě dokumentuje monitorovací tým japonské pobočky Greenpeace. U vzorků sedimentu z mořského dna v blízkosti elektrárny byla naměřena aktivita 120 Bq/kg, což stále vysoce překračuje hodnoty běžné před havárií (0,3 Bq/kg). Srovnatelně vysoké hodnoty lze naměřit i ve vzorcích odebraných 60 kilometrů jižně od elektrárny.

Velmi zneklidňující jsou vysoké hodnoty radiace naměřené v řekách v širším okolí elektrárny. U vzorků odebraných z břehů řek Niida a Abukama byla naměřena aktivita 29 800 Bq/kg, resp. 6500 Bq/kg. Tyto výsledky zpochybňují plány japonské vlády na návrat obyvatel do některých oblastí postižených katastrofou. 

Více tu: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/07/20/national/first-tepco-admits-ice-wall-cant-stop-fukushima-no-1-groundwater/#.V7MVo9anVC2
http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/2016/Radiation-along-Fukushima-rivers-up-to-200-times-higher-than-Pacific-Ocean-seabed---Greenpeace/

*****
(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // Foto: TEPCO

 
 

Vyhledávání

Odkazy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner