Dopady nových reaktorů v Dukovanech mohou být přeshraniční
Středa, 28 Prosinec 2016 00:00

Nové reaktory v Dukovanech mohou mít přeshraniční dopady na životní prostředí a zdraví lidí a proto si nejenom Rakousko a Německo, ale i Slovensko, Maďarsko a Polsko vyžádaly důkladný posudek v rámci procesu EIA. Vyplývá to ze závěru zjišťovacího řízení, který zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí. Svá vyjádření k zbytečnému a drahému záměru nových reaktorů v srpnu 2016 zaslaly i spolky Jihočeské matky a Calla – Sdružení pro záchranu prostředí.

Nyní bude vypracováno hodnocení, ve kterém zpracovatel i na základě požadavku spolků bude muset mimo jiné:
-    Zpracovat nulovou variantu bez stavby nových reaktorů a vyhodnotit její dopady na životní prostředí ve srovnání se záměrem, porovnat také záměr nových reaktorů s alternativním způsobem výroby elektřiny.
-    Vyhodnotit celý životní cyklus nového jaderného zdroje včetně ukončení provozu a vyřazování.
-    Prokázat, že nehody s tavením aktivní zóny reaktoru, které by vedly k velkým únikům a evakuaci obyvatel, budou prakticky vyloučeny.
-    Jednoznačně definovat potřebu nového jaderného zdroje na odběr chladící vody se zohledněním vlivu klimatické změny (a tedy i, zda bude potřeba nová nádrž).
-    Vyhodnotit vliv výpustí radioaktivního tritia do povrchových vod včetně vyhodnocení jeho genotoxicity pro vodní organismy.
-    Specifikovat dopravní trasy a vyhodnotit intenzity a dopady dopravy na okolní sídla v průběhu stavby.

Edvard Sequens z Calla – Sdružení pro záchranu prostředí řekl: „Dobré závěry zjišťovacího řízení jsme zažili již v případě hodnocení nových reaktorů v Temelíně. Jenže zpracovatel hodnocení je pak ignoroval a Ministerstvo životního prostředí takový postup akceptovalo, výsledkem je dodnes se táhnoucí soudní spor.“

Monika Machová Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky řekla: „Pokud bude dokumentace zpracována podle závěrů zjišťovacího řízení opravdu objektivně, vyplyne z ní, že při budování nových jaderných bloků jasně převažují negativa nad pozitivy.“

*****

(C) Edvard Sequens, Calla, Monika Wittingerová, Jihočeské matky // Obrázek: archiv Calla

 
 

Vyhledávání

Odkazy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner