Přehled výjimečných událostí v jaderných zařízeních od roku 1990
Pondělí, 13 Listopad 2017 00:00

Nizozemská konzultační organizace Laka zveřejnila přehled téměř tisícovky výjimečných událostí v jaderných zařízeních hlášených Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA). Přehled začíná v roce 1990, kdy Laka začala sledovat roční zprávy IAEA, jejichž historický archiv není běžně přístupný. V přehledu jsou uvedeny výjimečné události hlášené IAEA národnámi jadernými dozory. Jde o výjimečné události v jaderných elektrárnách, závodech na přepracování vyhořelého paliva i obohacování uranu nebo během transportu radioaktivních materiálů. IAEA zprávy každoročně zveřejňuje s cílem zajistit prevenci podobných událostí.

Laka zdůvodňuje zveřejnění archivu tím, že přehled o bezpečnosti provozu konkrétních zařízení lze získat pouze posouzením četnosti výskytu výjimečných událostí v delším časovém horizontu. Přehled je zpracován formou interaktivní mapy na internetové stránce, kde uživatel může zvolit konkrétní zemi.

Přehled je dostupný na adrese: https://www.laka.org/docu/ines/

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // obrázek: laka.org

 
 

Vyhledávání

Odkazy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner