Přehlídka jaderných nápadníků končí bez okouzlení

Přehlídka jaderných nápadníků končí bez okouzlení

Výsledky schůzek české delegace s potenciálními dodavateli nových jaderných bloků neznáme. Při pohledu na vizitky zájemců lze ovšem soudit, že nadšení české strany nevyvolali.
Široká opozice vůči plánovanému uranovému dolu Salamanca

Široká opozice vůči plánovanému uranovému dolu Salamanca

Plány australské společnosti Berkeley Resources na povrchový uranový důl Retortillo a chemickou úpravnu v provincii Salamanca ve Španělsku vyvolaly řadu protestů.
Nuclear Energy Conference 2017

Nuclear Energy Conference 2017

Nuclear Energy Conference 2017
1957-2017: EURATOM – jaderný průmysl dotovaný, privilegovaný, chráněný
60 let stačí!
25. 4. 2017, Linec
Ukrajinské jaderné elektrárny nemají nastřádáno na svůj pohřeb

Ukrajinské jaderné elektrárny nemají nastřádáno na svůj pohřeb

Ukrajinský jaderný fond je zatím tak chudý, že nemá peníze ani na likvidaci jednoho reaktoru z celkového počtu patnácti provozovaných.
Jaderný odpad: plánování na další miliony let

Jaderný odpad: plánování na další miliony let

Z vědeckého pohledu je dnes velice arogantní tvrdit, že dokážeme bezpečně uložit jaderný odpad na desítky tisíc let.
Přehlídka jaderných nápadníků končí bez okouzlení
Široká opozice vůči plánovanému uranovému dolu Salamanca
Nuclear Energy Conference 2017
Ukrajinské jaderné elektrárny nemají nastřádáno na svůj pohřeb
Jaderný odpad: plánování na další miliony let
Ekonomika jádra

Od konce března, kdy společnost Westinghouse vyhlásila bankrot, zatím nepadlo žádné zásadní rozhodnutí ze strany investorů rozestavěných jaderných elektráren Vogtle a Summer, kde Westinghouse plní roli generálního dodavatele. Ve hře tak zůstávají varianty dostavby podle původního projektu i redukce počtu reaktorů. Rozhodnutí bude záviset především na možnostech financování dostavby.


Radioaktivní odpady

Stovky dělníků v závodě pro zpracování jaderných materiálů v Hanfordu v americkém státě Washington dostaly 9. května instrukci ukrýt se uvnitř budov. Důvodem bylo propadnutí stropu tunelu, který v poslední době sloužil jako sklad kontaminovaných vagónů. Po zborcení stropu a sesuvu zeminy se v tunelu utvořila díra o průměru kolem šesti metrů. Skladovaný materiál tak není od okolí oddělen žádnou bariérou. Podle vyjádření ministerstva energetiky nedošlo k úniku radiace  ani k ozáření dělníků.


Energetická politika

Bez ohledu na výsledek voleb bude mít nový francouzský prezident nebo prezidentka na stole zásadní problém. Bude muset vyřešit jaká část z 58 jaderných reaktorů, které se blíží ke konci své projektované životnosti, bude usilovat o prodloužení provozu a jaká část bude definitivně odstavena. U každého rozhodnutí je přitom zřejmé, že bude mít nákladné dopady. Prodlužování životnosti i odstavování elektráren bude vyžadovat pečlivé plánování, v obou případech jde o náročné procesy, u nichž existuje riziko eskalace nákladů.


Bezpečnost atomu

Nová německá studie institutu FÖS ukazuje, že jaderné elektrárny v německém sousedství by nebyly v případě nadprojektové havárie dostatečně pojištěny před možnými následky. Mezinárodní normy pro ručení za jaderné škody jsou podle této studie posazeny velmi nízko.


Těžba uranu

Plány australské společnosti Berkeley Resources na povrchový uranový důl Retortillo a chemickou úpravnu v provincii Salamanca ve Španělsku vyvolaly řadu protestů. Společnost plánuje dokončit výstavbu úpravny uranových rud v prvních měsících roku 2017.


 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Odkazy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Nejnovější blogy

Víra v jádro úlevu nepřinese
Edvard Sequens | 09.05.2017 22:00
Česká republika není jedinou evropskou zemí, kde významná část elektřiny vzniká štěpením uranu. Vloni to bylo cirka třicet procent. Jsme ale jeden z mála států, který chce tento podíl v nejbližších desítkách let podstatně navyšovat na polovinu, jak říká vládou schválená státní energetická koncepce. Chceme se tak dostat na úroveň jaderné Francie, která naopak hodlá svoji atomovou závislost snižovat. Také na padesát procent. Je ale očekávání naší vlády realistické? Opravdu se bez jádra nedokážeme obejít?
Černobylská katastrofa se i po letech vymyká běžným měřítkům
Karel Polanecký | 25.04.2017 22:00
Přesně před jedenatřiceti lety postihla východní Evropu největší průmyslová katastrofa v dějinách civilizace. Poučili jsme se z této tragické události?