Ministr průmyslu Tomáš Hüner odešel z funkce, aniž splnil, co nasliboval nejen starostům obcí, kde stát hledá místo hlubinné geologické úložiště vysoceradioaktivních odpadů.  Totiž, že do konce června, do termínu, který mu uložila vláda, předloží návrh zákona o zapojení obcí do procesu výběru. Jeho absence je jeden z důvodů, proč je u nás tak vyhrocený spor mezi dotčenými samosprávami a zástupci státu.


Konečné úložiště je zátěž na mnoho generací. Je to velká stavba, v podstatě hlubinný důl, která se bude připravovat desítky let a další nejméně stovku má být v provozu. Po tu dobu budou přijíždět transporty s vysoce nebezpečným odpadem, ten se bude muset přebalit do nových kontejnerů a postupně ukládat do vyrubaných prostor.  Tak výrazný zásah do života okolních obcí nelze udělat bez souhlasu jejich obyvatel, kteří rozhodnou o kvalitě života nejen svých dětí, ale i pravnuků svých pravnuků.

Obě země, které se přiblížily stavbě úložiště – Švédsko a Finsko, se nebály dát hlas lidem. Také evropská směrnice Rady 2011/70/EURATOM požaduje, aby se veřejnost mohla účinně účastnit rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Se vznikem zvláštního zákona, který bude upravovat postavení obcí a jejich občanů při výběru úložiště, počítá i nový český atomový zákon.

Kdo trochu sleduje tuzemské dění okolo hledání úložiště, nemohla ho aktuální situace překvapit. Ministerstvo průmyslu hraje tuhle hru na přípravu-nepřípravu zákona už nějaký ten rok a vina tedy jde i za pány Kubou, Cieńciałou, Mládkem či Havlíčkem.

Již Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti, v níž působili zástupci státu a obcí i občanů z vybraných lokalit, dospěla po právních analýzách k závěru,  že dnes platné české zákony nedávají starostům mnoho možností hájit zájmy svých občanů.  A proto připravila a v prosinci 2012 i odsouhlasila návrh nového zákona, který by postavení obcí zlepšil.   A ministerstvo ho schovalo do šuplete. To mnohým otevřelo oči poprvé.

Po volbách jsme se nechali přesvědčit, že to nyní bude jinak, a v srpnu 2015 vznikl v obnovené pracovní skupině na základě původního návrh nový.  Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii jeho věcný záměr promptně odsouhlasila v září 2015, aby se další příprava opět dočkala účelového zdržování na ministerstvu průmyslu.  Do vlády se tak zákon dostal až v lednu 2017. Jak vyšlo najevo, nedokázali ale zodpovědní úředníci principy a potřebnost zákona vysvětlit ostatním rezortům a legislativní radě vlády nepředali dvě právní analýzy dokládající konformitu s Ústavou, což přispělo k jeho odmítnutí vládou.  Ta nicméně uložila zpracovat návrh nový a předložit jej do konce června 2018.

Nový návrh měl vznikat v k tomu ustavené mezirezortní expertní skupině. Zápisy z jednání ale ukazují, že ani po roce a půl žádný nevznikl. A dokonce, že třebas zástupce ministerstva životního prostředí ani v prosloužených termínech nedodal počáteční podklady. Přestože ministr Brabec rád jezdí po jednotlivých „úložišťových“ lokalitách a nechává se slyšet, jak je třeba respektovat hlas obcí.  Ani starostové, které ministr přizval do expertní skupiny v samém závěru jejího mandátu, žádný návrh do ruky nedostali.

Správa úložišť radioaktivních odpadů se nechala slyšet, že by vláda nyní měla prodloužit termín na přípravu zákona, aby šaráda mohla pokračovat. Zda to budou akceptovat starostové, kteří se už dvakrát spálili, je tedy otázkou. Určitě by ale do přijetí zákona a také do předložení jasných a nezpochybnitelných kritérií a postupu výběru úložiště měla Správa úložišť práce na výběru lokalit zastavit. Ani do fotbalu se přeci nepustíte bez předchozí znalosti pravidel a tady jde o mnohem, mnohem více, než jen o hru.

Psáno pro Deník Referendum

Odpovědět na příspěvek

Vyhrazujeme si právo mazat příspěvky s vulgárním obsahem, příspěvky podněcující k násilí, překračování zákonů či případná reklamní sdělení.

Uživatelské jméno:

E-mail:

  Opište text zobrazený vlevo:
  

O autorovi

Edvard Sequens

Od r. 1997 pracuje v občanském sdružení Calla – Sdružení pro záchranu prostředí České Budějovice jako konzultant a vedoucí projektů v oblasti energetiky, v letech 2000 až 2008 byl jeho předsedou. Byl v Nezávislé energetické komisi (Pačesově) a rovněž pracoval jako externí poradce ministra životního prostředí. Specializuje se na problematiku obnovitelných zdrojů energie. Za svou práci pro podporu využití sluneční energie obdržel Českou sluneční cenu 2002 od české sekce sdružení Eurosolar. Podílel se na zpracování alternativní představy nevládních organizací o podobě české energetiky Chytrá energie, www.chytraenergie.info .Nejčtenější příspěvky autora

Komu sypal ČEZ?
Edvard Sequens | 24.06.2014 22:00
Tomáš Podivínský - věcná fakta nebo jaderná propaganda?
Edvard Sequens | 22.07.2013 23:00
ČEZ: maximalizace zisku na úkor jaderné bezpečnosti
Edvard Sequens | 28.08.2013 10:00
Víra v jádro úlevu nepřinese
Edvard Sequens | 09.05.2017 22:00
Kdo bude ručit?
Edvard Sequens | 24.09.2013 22:00

Nejčtenější příspěvky

Jaderné sny a realita
Milan Smrž | 28.11.2013 22:00
Původní optimismus provázející rozvoj jaderné energie naráží čím dál více na neuspokojivou realitu. Nejenom, že se zvyšují přímé náklady na výstavbu nových reaktorů v Evropě, rostou i externí náklady výroby elektřiny a jejich energetická návratnost. V předpovědích Mezinárodní agentury pro atomovou energii z roku 1974 pro rok 2000 se objevuje předpokládaný instalovaný výkon jaderných elektráren 4500 GW, realita je ale úplně jiná – v roce 2000 bylo ve skutečnosti celková instalovaná kapacita pouhých 349 GW, předpoklad byl tedy splněn na pouhých 7,8 %.
Britům to ještě nikdo neřekl?
Milan Šimoník | 23.10.2013 05:08
Překlad článku z Renewables international. Soudě podle diskusí na sociálních sítích, německá komunita obnovitelných zdrojů je potěšena oznámením o stavbě nové jaderné elektrárny ve Velké Británii. Náklady jsou nyní, konečně, tak transparentní - a tak vysoké! Ještě nikdo neřekl Britům kolik stojí elektřina z obnovitelných zdrojů?
Komu sypal ČEZ?
Edvard Sequens | 24.06.2014 22:00
Konečně, pět let poté, co Jihočeský kraj uzavřel se společností ČEZ Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s., se podařilo dotlačit vedení kraje ke zveřejnění, kam peníze vlastně plynou.  Jak bylo rozděleno takřka 107 milionů korun v roce 2013, kdo se nestyděl vzít si peníze od ČEZu, to se nyní každý může podívat. Jak uvidíte, tabulka je schována v podkladech jednání zastupitelstva mezi plněním úkolů, a dá se najít jen po trpělivém pátrání.
Tomáš Podivínský - věcná fakta nebo jaderná propaganda?
Edvard Sequens | 22.07.2013 23:00
Nový ministr životního prostředí propaguje investici do dalších bloků jaderné elektrárny Temelín. Podle energetických studií však nic takového nepotřebujeme.