Portugalská energetika běžela v prvním čtvrtletí loňského roku až ze dvou třetin z dodávek obnovitelné energie a síť přitom nezaznamenala žádné problémy a výpadky. Portugalská ekonomika se v posledních letech potácela nad hranicí bankrotu. Potíže s hospodářstvím tak odvrátily pozornost od stabilního a dlouhodobého růstu místních obnovitelných zdrojů. Přímořský jihoevropský stát má pochopitelně lepší podmínky pro využití vodních a větrných zdrojů než Česká republika, přesto však stojí za pozornost tamní orientace na obnovitelné zdroje v kombinaci s investicemi do posílení moderní elektrizační soustavy. Tento rok vystoupilo Portugalsko ze záchranného programu EU a tak bude moci zvedající se stát udělat další krok v šetrné energetice.


Spojení šetrné energie a chytré přenosové soustavy přináší výsledky

Během prvních třech měsíců loňského roku dokázaly dodávky z vodních elektráren pokrýt 37 % tamní spotřeby a větrné turbíny pokryly 27 % spotřeby portugalské elektřiny. Bilance za rok 2013 ukazuje, že se celkový podíl obnovitelných zdrojů v zemi vyšplhal na 58 % a narostl tak o 20 % proti roku 2012. Využití fosilních zdrojů pokleslo na třetinový podíl dodávek elektřiny a země tak v roce 2013 značně ušetřila za nákup a import fosilních zdrojů. Dobré výsledky má zelená energetika i v letošním roce, podíl obnovitelných zdrojů v dubnu opět překročil 70% podíl na celkové spotřebě elektřiny.

Vedle růstu obnovitelných zdrojů se Portugalsko dlouhodobě soustředí na posilování své přenosové soustavy. První kroky k posílení elektrizační soustavy začal stát podnikat v roce 2000, kdy se sítě dostaly pod veřejné vlastnictví a do posilování distribučních soustav investuje i nadále. Přebytky z obnovitelných zdrojů se akumulují pomocí vodních zdrojů tak, aby byly využitelné v době, kdy méně fouká vítr nebo svítí slunce. K řízení sítě využívá Portugalská národní přenosová společnost (REN) moderní počítačové programy schopné předpovídat počasí a dopředu spočítat možný výkon větrných zdrojů. Pro lepší řízení soustavy byl také zdvojnásoben počet jejích dispečerů.

Portugalské pobídky pro výrobce i spotřebitele

Vláda také rozběhla podpůrné programy pro malé střešní fotovoltaické elektrárny a portugalská distribuce elektřiny se blíží konceptu chytrých sítí s obousměrným provozem: spotřebitel nejen odebírá elektřinu, ale je sám také dodavatelem.

Pro rozběh investic do obnovitelných zdrojů využila vláda systému aukcí pro větrné a vodní zdroje. Vítězné společnosti nabídly cenu za větrnou energii na úrovni ceny elektřiny z plynu, výměnou za to získaly garanci návratnosti vložených investic. Všechny tyto kroky byly motivovány právě cílem snížit závislost ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Růst šetrné energetiky se však i v Portugalsku projevil zvýšením ceny elektřiny pro spotřebitele. Na druhou stranu podle statistik Eurostat platí portugalští spotřebitelé až o třetinu nižší cenu za přenos elektřiny než spotřebitelé v Česku – a to i přes podstatně vyšší zastoupení větrné energetiky. Portugalská vláda navíc spočítala, že posílením šetrných zdrojů a omezením spalování fosilních paliv, ušetří ročně zhruba 1,7 miliardy eur, a to zejména ve snížení potřeby zvyšovat import zemního plynu.

Další příklady šetrné energetiky

Portugalsko však není jediným státem, který slaví úspěchy na poli obnovitelných zdrojů. Sousední Španělsko umí pomocí větrných elektráren pokrýt přes pětinu spotřeby elektřiny a celkově se podíl obnovitelných zdrojů v loňském roce pohyboval na 50 % z celkové spotřeby. Další zemí se zajímavým podílem šetrné energetiky je Skotsko – dnes obnovitelné zdroje dodávají 40 % elektřiny a do konce desetiletý by mohly šetrné zdroje vytvořit stoprocentně obnovitelný systém.

U nás se zastavil růst obnovitelných zdrojů i přesto, že například solární panely jsou již tak výhodné, že by o ně byl zájem i bez podpory formou výkupních cen. Česko je tak na rozdíl od sousedního Polska nepodporuje ani malé obnovitelné zdroje - třeba jen formou nefinančních mechanizmů ...

Psáno pro blog na www.aktualne.cz.

09.08.2014 07:59:47

Odpověď
 
Odpovědět na příspěvek

Vyhrazujeme si právo mazat příspěvky s vulgárním obsahem, příspěvky podněcující k násilí, překračování zákonů či případná reklamní sdělení.

Uživatelské jméno:

E-mail:

  Opište text zobrazený vlevo:
  

O autorovi

Martin Sedlák

Spolupracuje s Aliancí pro energetickou soběstačnost (www.alies.cz), analytickým centrem, které propojuje producenty energie z obnovitelných zdrojů, profesionály z oblasti šetrného využívání energie s veřejným prostorem. V minulosti řídil projekt Chytrá energie, energetické koncepce ekologických organizací. Ve volném čase spolupracuje na projektu Česko hledá budoucnost, který má za cíl formulovat alternativní, odvážnou, ale přitom realistickou vizi pro Českou republiku příštích patnácti let založenou na rozvoji kvality života, modernizaci ekonomiky šetrné k životnímu prostředí a posilování demokratické kultury.Nejčtenější příspěvky autora

Francie přijímá chytrá opatření pro šetrnou energetiku
Martin Sedlák | 03.04.2015 22:00
Temelínský zátěžový test domácí politiky
Martin Sedlák | 24.07.2013 23:00
Šetrná energetika vyrazila na cestu kolem světa
Martin Sedlák | 19.05.2014 22:00
Skandál! Portugalsko získává přes polovinu elektřiny z obnovitelných zdrojů a blackout nikde
Martin Sedlák | 15.05.2014 22:00
Rána na solar: Temelín dopadne podobně
Martin Sedlák | 29.07.2013 23:00

Nejčtenější příspěvky

Jaderné sny a realita
Milan Smrž | 28.11.2013 22:00
Původní optimismus provázející rozvoj jaderné energie naráží čím dál více na neuspokojivou realitu. Nejenom, že se zvyšují přímé náklady na výstavbu nových reaktorů v Evropě, rostou i externí náklady výroby elektřiny a jejich energetická návratnost. V předpovědích Mezinárodní agentury pro atomovou energii z roku 1974 pro rok 2000 se objevuje předpokládaný instalovaný výkon jaderných elektráren 4500 GW, realita je ale úplně jiná – v roce 2000 bylo ve skutečnosti celková instalovaná kapacita pouhých 349 GW, předpoklad byl tedy splněn na pouhých 7,8 %.
Komu sypal ČEZ?
Edvard Sequens | 24.06.2014 22:00
Konečně, pět let poté, co Jihočeský kraj uzavřel se společností ČEZ Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s., se podařilo dotlačit vedení kraje ke zveřejnění, kam peníze vlastně plynou.  Jak bylo rozděleno takřka 107 milionů korun v roce 2013, kdo se nestyděl vzít si peníze od ČEZu, to se nyní každý může podívat. Jak uvidíte, tabulka je schována v podkladech jednání zastupitelstva mezi plněním úkolů, a dá se najít jen po trpělivém pátrání.
Britům to ještě nikdo neřekl?
Milan Šimoník | 23.10.2013 05:08
Překlad článku z Renewables international. Soudě podle diskusí na sociálních sítích, německá komunita obnovitelných zdrojů je potěšena oznámením o stavbě nové jaderné elektrárny ve Velké Británii. Náklady jsou nyní, konečně, tak transparentní - a tak vysoké! Ještě nikdo neřekl Britům kolik stojí elektřina z obnovitelných zdrojů?
Tomáš Podivínský - věcná fakta nebo jaderná propaganda?
Edvard Sequens | 22.07.2013 23:00
Nový ministr životního prostředí propaguje investici do dalších bloků jaderné elektrárny Temelín. Podle energetických studií však nic takového nepotřebujeme.