Konečně, pět let poté, co Jihočeský kraj uzavřel se společností ČEZ Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s., se podařilo dotlačit vedení kraje ke zveřejnění, kam peníze vlastně plynou.  Jak bylo rozděleno takřka 107 milionů korun v roce 2013, kdo se nestyděl vzít si peníze od ČEZu, to se nyní každý může podívat. Jak uvidíte, tabulka je schována v podkladech jednání zastupitelstva mezi plněním úkolů, a dá se najít jen po trpělivém pátrání.


Připomeňme, že jihočeští zastupitelé přijali výše zmíněnou smlouvu v dubnu 2009, aniž by bylo projednání této věci předem avizováno na programu jednání zastupitelstva (včetně podkladových materiálů). Zastupitelé tehdy zrušili část usnesení jihočeského zastupitelstva z roku 2004 - nesouhlas s výstavbou nových jaderných reaktorů v Temelíně a slíbili, že: „Kraj se zavazuje spolupracovat s ČEZ při informování veřejnosti o provozu, rozvoji, bezpečnosti a vlivu na životní prostředí JETE. Kraj bude v rámci své samostatné působnosti napomáhat dostavbě Jaderné elektrárny Temelín včetně vyvolaných a souvisejících investic, pokud budou splňovat požadavky dané obecně závaznými právními předpisy.“

ČEZ se na oplátku zavázal poskytnout 3,7 mld. Kč do roku 2018 na investice na území kraje, které budou výstavbou reaktorů vyvolané nebo s ní budou souviset, dále na svou propagaci a také na zvýšení úrovně havarijního plánování. Každoročně tak rozděluje cca 110 milionů korun ve prospěch obecních projektů, kulturních a sportovních akcí nebo školních aktivit. Jen dvě třetiny těchto peněz jsou darem, zbytek je smlouvou na reklamu s podmínkou propagace JE Temelín.

Nedávno proběhla mediální přestřelka mezi místopředsedou dozorčí rady ČEZ Václavem Pačesem, který tvrdil, že ČEZ investoval do zrušeného tendru maximálně 100 milionů korun a Martinem Bursíkem, jež s odvoláním na Václava Bartušku uváděl 2 miliardy. Výše popsané toky peněz do regionu nejsou konečné, protože ČEZ také připravil desítky projektových dokumentací dopravních staveb, které měly souviset se stavbou nových reaktorů. Miliony korun stály zahraniční cesty pro jihočeské starosty, krajské politiky a úředníky včetně výletu do USA, které jim společnost zaplatila. Ale podstatnější náklady šly na pět let trvající tendr včetně hodnocení nabídek, též proběhlo mezistátní posouzení vlivů Temelína na životní prostředí. Takže ty dvě miliardy jeví se spíš jako spodní odhad. Jak dlouho ještě vydrží biochemik Pačes se svými vědomostmi zastupovat český stát v ČEZu?

Edvard Sequens

16.07.2014 17:06:28

IQenergy
Rozumí pan Pačes vůbec nové energetice? Jsou technologie jako: fotovoltaika, bioplyn, biomasa, energetická účinnost, úspory, chytré sítě, elektrodoprava, decentralizace energetiky v jeho odborné a charakterové kompetenci? Zajímalo by nás, zda by uměl Pan Pačes odpovědět na dotaz, jaká částka se v EU ušetří přechodem na úsporné žárovky ? Kolik miliard kilowatthodin se ušetří a jak se sníží emise CO2. (Odpověď: http://www.iqenergy.cz/aktuality/archiv/vyssi-uspory-energie-a-nizsi-naklady/)

Odpověď
 
12.08.2014 07:41:05
celý život vedu boj s hloupostí lidí, produkujících pojmy jako je ekoterorismus, a nyní vidím, že to je spíše horší, než lepší. Po přečtení tabulky, uvádějící toky peněz z ČEZu, je zřejmé, že obce jsou zavázané natolik, že nemohou odmítnout jakékoli požadavky této firmy. Co je zarážející, že jsme to zaplatili my, občané, kteří energii nakupujeme. A ještě jsem v šoku z těch milionů vyhazovaných oknem za reklamu. A proti tomu jsou výsměchem jejich dary obcím.

Odpověď
 
Odpovědět na příspěvek

Vyhrazujeme si právo mazat příspěvky s vulgárním obsahem, příspěvky podněcující k násilí, překračování zákonů či případná reklamní sdělení.

Uživatelské jméno:

E-mail:

  Opište text zobrazený vlevo:
  

O autorovi

Edvard Sequens

Od r. 1997 pracuje v občanském sdružení Calla – Sdružení pro záchranu prostředí České Budějovice jako konzultant a vedoucí projektů v oblasti energetiky, v letech 2000 až 2008 byl jeho předsedou. Byl v Nezávislé energetické komisi (Pačesově) a rovněž pracoval jako externí poradce ministra životního prostředí. Specializuje se na problematiku obnovitelných zdrojů energie. Za svou práci pro podporu využití sluneční energie obdržel Českou sluneční cenu 2002 od české sekce sdružení Eurosolar. Podílel se na zpracování alternativní představy nevládních organizací o podobě české energetiky Chytrá energie, www.chytraenergie.info .Nejčtenější příspěvky autora

Komu sypal ČEZ?
Edvard Sequens | 24.06.2014 22:00
Tomáš Podivínský - věcná fakta nebo jaderná propaganda?
Edvard Sequens | 22.07.2013 23:00
ČEZ: maximalizace zisku na úkor jaderné bezpečnosti
Edvard Sequens | 28.08.2013 10:00
Víra v jádro úlevu nepřinese
Edvard Sequens | 09.05.2017 22:00
Kdo bude ručit?
Edvard Sequens | 24.09.2013 22:00

Nejčtenější příspěvky

Jaderné sny a realita
Milan Smrž | 28.11.2013 22:00
Původní optimismus provázející rozvoj jaderné energie naráží čím dál více na neuspokojivou realitu. Nejenom, že se zvyšují přímé náklady na výstavbu nových reaktorů v Evropě, rostou i externí náklady výroby elektřiny a jejich energetická návratnost. V předpovědích Mezinárodní agentury pro atomovou energii z roku 1974 pro rok 2000 se objevuje předpokládaný instalovaný výkon jaderných elektráren 4500 GW, realita je ale úplně jiná – v roce 2000 bylo ve skutečnosti celková instalovaná kapacita pouhých 349 GW, předpoklad byl tedy splněn na pouhých 7,8 %.
Komu sypal ČEZ?
Edvard Sequens | 24.06.2014 22:00
Konečně, pět let poté, co Jihočeský kraj uzavřel se společností ČEZ Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s., se podařilo dotlačit vedení kraje ke zveřejnění, kam peníze vlastně plynou.  Jak bylo rozděleno takřka 107 milionů korun v roce 2013, kdo se nestyděl vzít si peníze od ČEZu, to se nyní každý může podívat. Jak uvidíte, tabulka je schována v podkladech jednání zastupitelstva mezi plněním úkolů, a dá se najít jen po trpělivém pátrání.
Britům to ještě nikdo neřekl?
Milan Šimoník | 23.10.2013 05:08
Překlad článku z Renewables international. Soudě podle diskusí na sociálních sítích, německá komunita obnovitelných zdrojů je potěšena oznámením o stavbě nové jaderné elektrárny ve Velké Británii. Náklady jsou nyní, konečně, tak transparentní - a tak vysoké! Ještě nikdo neřekl Britům kolik stojí elektřina z obnovitelných zdrojů?
Tomáš Podivínský - věcná fakta nebo jaderná propaganda?
Edvard Sequens | 22.07.2013 23:00
Nový ministr životního prostředí propaguje investici do dalších bloků jaderné elektrárny Temelín. Podle energetických studií však nic takového nepotřebujeme.