Na podzim se v Evropě objevily dvě zprávy, které znamenají malou revoluci v myšlení evropských energetických stratégů: Francie začíná (mírně) ustupovat od jádra a Evropská komise zveřejnila studii, podle které obnovitelné zdroje mohou konkurovat klasickým.


Francouzské mírné ne štěpení jádra

Obnovitelné zdroje by mohly výhledově nahradit část francouzských atomových elektráren. Podíl jádra na energetickém mixu by tak měl postupně klesat ze současných zhruba 70 na 50 procent. Dalším logickým krokem byla změna ve vedení francouzské státní elektrárenské společnosti EDF. Dosavadní ředitel Henri Proglio v listopadu skončí a důvod je také očekávaná větší orientace EDF na obnovitelné zdroje.

Podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie by měl v zemi galského kohouta vyrůst na téměř třetinu do roku 2030. Vedle toho se chce Francie po vzoru Německa soustředit na snížení energetické náročnosti ekonomiky. Například do roku 2020 Francie vybuduje až tisíc bioplynových stanic v rámci podpory zemědělců i rozumného využití organického odpadu z měst. Podpora pro bioplynky je totiž ve Francii nastavena tak, aby motivovala především k výstavbě menších zařízení využívajících organický odpad ze zemědělských procesů nebo restaurací.

Zatímco využití bioplynu ve Francii roste, rozestavěné jaderné elektrárně ve Flamanville se již tak nedaří. Začátkem listopadu oznámila EDF další odložení dokončení tohoto projektu. Původní termín spuštění měl být rok 2012. Dnes se však počítá, že elektrárna nebude připojena do sítě před rokem 2017. Právě neúspěch jaderného projektu EPR (Evropský tlakovodní reaktor) je jedním z dobrých ukazatelů ekonomických i technologických rizik atomové energetiky.

Šetrná energetika poráží klasické zdroje

Rozhodnutí Francouzů dává smysl v kontextu další klíčové zprávy, o kterou se postarala Evropská komise. Experti ze společnosti Ecofys zpracovali pro Komisi porovnání nákladů pro jednotlivé energetické zdroje. Výsledky ukazují, že obnovitelné zdroje šlapou na paty konvečním elektrárnám. Sečtení nákladů jednotlivých zdrojů s externalitami, tedy oceněním vlivu zdrojů na lidské zdraví nebo škody v důsledku změn klimatu, přináší ještě zajímavější výsledky: větrná energetika je nejlevnější zdroj energie a solární elektrárny by již dnes cenově konkurovaly elektřině z jaderných reaktorů. Naopak fosilní zdroje by se posunuly na chvost energetiky kvůli silně negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

Ekonomické porovnání zpracované pro EU tak potvrzuje nedávno zveřejněná čísla respektované Mezinárodní energetické agentury. Ta tvrdí, že se fotovoltaika ve světě stane do poloviny století dominantním energetickým zdrojem. Očekává také, že náklady na elektřinu z fotovoltaických modulů budou v průměru klesat o 25 % do roku 2020 a další procenta zlevnění zařídí vylepšení střídačů a jiných součástí slunečních elektráren.

V kontextu těchto pramenů o to více mrzí zmírnění evropského plánu na posílení obnovitelných zdrojů do roku 2030. Závazek dosáhnout jen 27% podílu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 na úrovni celé EU a bez jasných kritérií pro členské státy nedává smysl. Zelená energie vedle zvyšování energetické efektivity je dnes dostupnou možností, která může snížit závislost států EU na dovozu zemního plynu nebo ropy z Ruska. To si uvědomuje dokonce i Ukrajina, které právě také podzimu přijala nový plán na posílení investic do šetrných zdrojů energie - jako náhradu za Putinův zemní plyn.

Budíček pro české ministerstvo průmyslu

Aktuální trendy ve Francii či čísla porovnávající ekonomiku jednotlivých zdrojů by měla probudit české ministerstvo průmyslu. To už pomalu šest let píše novou energetickou koncepci, kde kalkuluje s prolomením územních limitů nebo výstavbou dalších reaktorů. Jenže už nenabízí žádné odpovědi na otázku, jak by se měla vypadat česká energetika, pokud se nové reaktory prostě ekonomicky nevyplatí (celá současná debata je o hledání způsobu jak jádro dotovat).

Obnovitelné zdroje nebo snižování energetické náročnosti ekonomiky by mohly hrát v návrhu energetické koncepce důstojnější roli. Bohužel nehrají, ministerstvu průmyslu by totiž už nezbyl prostor pro jeho vytoužené reaktory.

Role šetrné energetiky bude v příštích letech energetice dominovat nikoli z ekologických, ale především z ekonomických a bezpečnostních důvodů. Práce na české energetické koncepci zatím probíhají jako variace na pštrosa s hlavou v písku. Energetická koncepce bude mimo ekonomickou realitu a opět se stane pouze cárem papíru, jako ostatně zatím vždy.

Psáno pro blog na www.aktualne.cz.

Odpovědět na příspěvek

Vyhrazujeme si právo mazat příspěvky s vulgárním obsahem, příspěvky podněcující k násilí, překračování zákonů či případná reklamní sdělení.

Uživatelské jméno:

E-mail:

  Opište text zobrazený vlevo:
  

O autorovi

Martin Sedlák

Spolupracuje s Aliancí pro energetickou soběstačnost (www.alies.cz), analytickým centrem, které propojuje producenty energie z obnovitelných zdrojů, profesionály z oblasti šetrného využívání energie s veřejným prostorem. V minulosti řídil projekt Chytrá energie, energetické koncepce ekologických organizací. Ve volném čase spolupracuje na projektu Česko hledá budoucnost, který má za cíl formulovat alternativní, odvážnou, ale přitom realistickou vizi pro Českou republiku příštích patnácti let založenou na rozvoji kvality života, modernizaci ekonomiky šetrné k životnímu prostředí a posilování demokratické kultury.Nejčtenější příspěvky autora

Francie přijímá chytrá opatření pro šetrnou energetiku
Martin Sedlák | 03.04.2015 22:00
Temelínský zátěžový test domácí politiky
Martin Sedlák | 24.07.2013 23:00
Šetrná energetika vyrazila na cestu kolem světa
Martin Sedlák | 19.05.2014 22:00
Skandál! Portugalsko získává přes polovinu elektřiny z obnovitelných zdrojů a blackout nikde
Martin Sedlák | 15.05.2014 22:00
Rána na solar: Temelín dopadne podobně
Martin Sedlák | 29.07.2013 23:00

Nejčtenější příspěvky

Jaderné sny a realita
Milan Smrž | 28.11.2013 22:00
Původní optimismus provázející rozvoj jaderné energie naráží čím dál více na neuspokojivou realitu. Nejenom, že se zvyšují přímé náklady na výstavbu nových reaktorů v Evropě, rostou i externí náklady výroby elektřiny a jejich energetická návratnost. V předpovědích Mezinárodní agentury pro atomovou energii z roku 1974 pro rok 2000 se objevuje předpokládaný instalovaný výkon jaderných elektráren 4500 GW, realita je ale úplně jiná – v roce 2000 bylo ve skutečnosti celková instalovaná kapacita pouhých 349 GW, předpoklad byl tedy splněn na pouhých 7,8 %.
Britům to ještě nikdo neřekl?
Milan Šimoník | 23.10.2013 05:08
Překlad článku z Renewables international. Soudě podle diskusí na sociálních sítích, německá komunita obnovitelných zdrojů je potěšena oznámením o stavbě nové jaderné elektrárny ve Velké Británii. Náklady jsou nyní, konečně, tak transparentní - a tak vysoké! Ještě nikdo neřekl Britům kolik stojí elektřina z obnovitelných zdrojů?
Komu sypal ČEZ?
Edvard Sequens | 24.06.2014 22:00
Konečně, pět let poté, co Jihočeský kraj uzavřel se společností ČEZ Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s., se podařilo dotlačit vedení kraje ke zveřejnění, kam peníze vlastně plynou.  Jak bylo rozděleno takřka 107 milionů korun v roce 2013, kdo se nestyděl vzít si peníze od ČEZu, to se nyní každý může podívat. Jak uvidíte, tabulka je schována v podkladech jednání zastupitelstva mezi plněním úkolů, a dá se najít jen po trpělivém pátrání.
Tomáš Podivínský - věcná fakta nebo jaderná propaganda?
Edvard Sequens | 22.07.2013 23:00
Nový ministr životního prostředí propaguje investici do dalších bloků jaderné elektrárny Temelín. Podle energetických studií však nic takového nepotřebujeme.