Končící vláda pomalu, ale přesto pokračovala v přípravě projektu nových jaderných reaktorů. Podle akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice, který si k tomu schválila, jsou chystány souběžně dva nové bloky v Dukovanech a dalších dva v Temelíně. I kdyby se nakonec měly stavět „jen“ dva reaktory, vyjde investice přinejmenším na 350 miliard korun, nejspíše však ještě výrazně více a další stamiliardy zaplatíme na podporách jimi vyrobené elektřiny.  Už to je dostatečný důvod, aby veškeré kroky byly od samého počátku naprosto otevřené a nedospěli jsme po čase k nové „kauze OKD“, jen s mnohonásobně většími ekonomickými důsledky.


Žel realita ukazuje na opakování starých chyb se skrýváním. Vláda pro koordinaci přípravy zřídila Stálý výbor pro jadernou energetiku a jmenovala 10 jeho stálých členů zastupujících ústřední orgány státní správy a 15 nestálých členů ze státní správy a podnikatelské sféry.  Jmenovala také Jána Štullera svým zmocněncem pro jadernou energetiku. Od letošního roku není možné zjistit, o čem přesně se jednalo, protože z jednání výboru přestaly být zpracovávány zápisy či jiné záznamy o projednávaných záležitostech, pořizovány místo nich jsou jen souhrnné závěry – tedy nadmíru stručná tisková komuniké určená pro veřejnost.

Každý, kdo někdy řídil i mnohem menší pracovní tým ví, že bez pořizování zápisu či záznamu s úkoly a termíny plnění to příliš nejde.  V případě vládního výboru jde přitom o koordinaci více než dvou desítek různých subjektů. Je tedy pravděpodobné, že ministerstvo průmyslu nemluví pravdu, když se tímto způsobem snaží vyhnout naplňování zákona o svobodném přístupu k informacím.  Této nelichotivé interpretaci svědčí i zveřejněná zpráva, podle které mělo dojít na jednání výboru v září ke kontrole plnění úkolů. Podle čeho však měly být kontrolovány? Ale zejména, co se tedy snaží ministerstvo a výbor ukrývat a proč?

V září pronikly na veřejnost informace, že ČEZ dostal pokyn připravit materiál, jak energetickou firmu rozdělit. Ve stávajícím modelu státem většinově vlastněné akciové společnosti totiž stát nedokáže ČEZu nařídit investovat do drahých jaderných zdrojů bez toho, aby okamžitě propadla hodnota majetku akcionářů a tito se žalobami domáhali náhrady. Výsledkem stamiliardových přesunů by mohla být 100% státem vlastněná a politickými zájmy ovlivňovaná firma s uhelným a jaderným portfoliem zdrojů a vedle ní akciová společnost zaměřená na obnovitelné zdroje, obchod a distribuci.

Pokyn k přípravě dělení ale nevydala vláda, nýbrž „předsednictvo vlády“, tedy předseda s jeho místopředsedy.  Sám vládní zmocněnec Štuller se o zadání rozdělit ČEZ vyjádřil s překvapením, vládní výbor dle jeho slov o ničem takovém nejednal, jeho návrhy jsou jiné. Jenže ono předsednictvo vlády nemá žádné kompetence, prakticky v jednacím řádu neexistuje a, což je také důležité, opět nejsou zveřejňovány žádné podklady ani výsledky rozhodnutí.

Ta netransparentnost a zasahování politických stran do přípravy nových jaderných reaktorů by nás měly varovat. Obojí nás může přijít doslova pěkně draho.

Psáno pro HlídacíPes.org .

Odpovědět na příspěvek

Vyhrazujeme si právo mazat příspěvky s vulgárním obsahem, příspěvky podněcující k násilí, překračování zákonů či případná reklamní sdělení.

Uživatelské jméno:

E-mail:

  Opište text zobrazený vlevo:
  

O autorovi

Edvard Sequens

Od r. 1997 pracuje v občanském sdružení Calla – Sdružení pro záchranu prostředí České Budějovice jako konzultant a vedoucí projektů v oblasti energetiky, v letech 2000 až 2008 byl jeho předsedou. Byl v Nezávislé energetické komisi (Pačesově) a rovněž pracoval jako externí poradce ministra životního prostředí. Specializuje se na problematiku obnovitelných zdrojů energie. Za svou práci pro podporu využití sluneční energie obdržel Českou sluneční cenu 2002 od české sekce sdružení Eurosolar. Podílel se na zpracování alternativní představy nevládních organizací o podobě české energetiky Chytrá energie, www.chytraenergie.info .Nejčtenější příspěvky autora

Komu sypal ČEZ?
Edvard Sequens | 24.06.2014 22:00
Tomáš Podivínský - věcná fakta nebo jaderná propaganda?
Edvard Sequens | 22.07.2013 23:00
ČEZ: maximalizace zisku na úkor jaderné bezpečnosti
Edvard Sequens | 28.08.2013 10:00
Víra v jádro úlevu nepřinese
Edvard Sequens | 09.05.2017 22:00
Kdo bude ručit?
Edvard Sequens | 24.09.2013 22:00

Nejčtenější příspěvky

Jaderné sny a realita
Milan Smrž | 28.11.2013 22:00
Původní optimismus provázející rozvoj jaderné energie naráží čím dál více na neuspokojivou realitu. Nejenom, že se zvyšují přímé náklady na výstavbu nových reaktorů v Evropě, rostou i externí náklady výroby elektřiny a jejich energetická návratnost. V předpovědích Mezinárodní agentury pro atomovou energii z roku 1974 pro rok 2000 se objevuje předpokládaný instalovaný výkon jaderných elektráren 4500 GW, realita je ale úplně jiná – v roce 2000 bylo ve skutečnosti celková instalovaná kapacita pouhých 349 GW, předpoklad byl tedy splněn na pouhých 7,8 %.
Komu sypal ČEZ?
Edvard Sequens | 24.06.2014 22:00
Konečně, pět let poté, co Jihočeský kraj uzavřel se společností ČEZ Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s., se podařilo dotlačit vedení kraje ke zveřejnění, kam peníze vlastně plynou.  Jak bylo rozděleno takřka 107 milionů korun v roce 2013, kdo se nestyděl vzít si peníze od ČEZu, to se nyní každý může podívat. Jak uvidíte, tabulka je schována v podkladech jednání zastupitelstva mezi plněním úkolů, a dá se najít jen po trpělivém pátrání.
Britům to ještě nikdo neřekl?
Milan Šimoník | 23.10.2013 05:08
Překlad článku z Renewables international. Soudě podle diskusí na sociálních sítích, německá komunita obnovitelných zdrojů je potěšena oznámením o stavbě nové jaderné elektrárny ve Velké Británii. Náklady jsou nyní, konečně, tak transparentní - a tak vysoké! Ještě nikdo neřekl Britům kolik stojí elektřina z obnovitelných zdrojů?
Tomáš Podivínský - věcná fakta nebo jaderná propaganda?
Edvard Sequens | 22.07.2013 23:00
Nový ministr životního prostředí propaguje investici do dalších bloků jaderné elektrárny Temelín. Podle energetických studií však nic takového nepotřebujeme.