Švédský soud odmítl návrh na konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva ve Forsmarku

Zástupci v oblasti jaderné bezpečnosti uvítali rozsudek a kritizovali Švédskou společnost pro jadernou výrobu paliv a odpadů (SKB) za její propagaci pro ně nepřijatelného řešení. Johan Swahn, ředitel MKG, švédského Neziskového úřadu pro kontrolu nad jaderným odpadem, označil rozhodnutí soudu za „triumf“ uvedl: „[Rozhodnutí] se týká odpadu, který bude nebezpečný tisíce let. Několik nezávislých vědců kritizovalo použitou metodu i vybranou lokalitu.“

Nakládání s jaderným odpadem a vyhořelým jaderným palivem je horkým tématem v Evropské unii, kde je 26,4 % elektřiny vyráběno z jaderných zdrojů. Ve Švédsku se jedná o 40 %. Zatímco má Švédsko jednu z nejvíce bezuhlíkatých ekonomik v Evropě, země vedle obnovitelných zdrojů využívala jadernou energii k výrobě elektřiny.

Navzdory více než šedesátiletému provozu jaderných elektráren žádná země zatím nezprovoznila konečné úložiště pro vyhořelý jaderný odpad. Různé podzemní výzkumné laboratoře studují způsoby, jak vytvořit trvalý systém nakládání s odpady. Švédská SKB navrhla pro likvidaci vyhořelého jaderného paliva měděné kanystry, ale metodu kritizují vědci kvůli tomu, že měď koroduje.

Švédští členové Evropského úřadu pro životní prostředí (EEB), MKG a Švédská společnost pro ochranu přírody (SSNC) bojovali proti navrhovanému úložišti a předložili nedostatky metody SKB ve srovnání s alternativními metodami. Jaderné úložiště ovlivní budoucí generace, protože jaderný odpad pravděpodobně zůstane nebezpečný po stovky tisíc let, i když jeho radioaktivita se časem snižuje.

Ve Finsku jsou od roku 1980 vyvíjeny plány na výstavbu trvalého jaderného úložiště. Stavba tohoto hlubinného úložiště byla zahájena v roce 2005 a mělo by být v provozu do roku 2020. Pomocí současné technologie má být jaderný odpad zakopán hluboko v zemi za dalších 100 000 let. Finský projekt má stát přibližně 3 miliardy EUR.
Zaměstnanec EEB Roland Joebtl řekl v reakci na rozhodnutí soudu: „Náklady a konflikty vznikající kvůli nebezpečným jaderným odpadům opět ukazují, že je pro nás lepší a finančně výhodnější uspokojit naše energetické potřeby bezpečnou a spolehlivou kombinací obnovitelných zdrojů energie a vylepšenou energetickou účinností.“

Švédska vláda se nyní musí rozhodnout, zda by projekt měl dostat povolení pokračovat, avšak aktivisté mají pocit jistoty ohledně výstupů z této debaty.
Při čekání na konečné rozhodnutí švédské vlády prohlásil Johan Swahn: „Je těžké uvěřit, že by se závěry švédské vlády lišily od závěrů Soudního dvora.“

Originál článku:
SWEDISH COURT REJECTS PROPOSED NUCLEAR DUMP, autor: Marie-Amélie Brun, publikováno v METAmag.org 25. ledna 2018.

*****
(C) Přeložila Olga Kališová, Temelin.cz //
Foto: archiv Calla


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo