Pošetilost britské vlády

Program na výstavbu nových reaktorů by nesnesitelně zatížil britské komunity v daleké budoucnosti, píše Andrew Blowers; zatímco Rose Heaney se diví, proč jsou hojné obnovitelné zdroje energie v Británii přehlíženy.

Profesor Andrew Blowers - člen prvního Výboru pro nakládání s radioaktivními odpady:

V roce 1976 pronesl Lord Flowers, že bychom se neměli upínat na jadernou energii, dokud nebude prokazatelné, že vysoce radioaktivní odpady s dlouhou dobou životnosti lze bezpečně ukládat navěky. Od té doby byly pokusy najít lokalitu vhodnou pro zařízení pro geologické ukládání odmítány komunitami (Hledá se komunita ochotná hostit skládku vysoce radioaktivního odpadu, 22. ledna 2018).

Existuje tedy jen málo důkazů, které by podpořily tvrzení vlády, že „je spokojena s tím, že budou existovat účinné mechanismy pro spravování a ukládání odpadů vyprodukovaných z nových jaderných elektráren“. Hlubinné ukládání může být konečným dlouhodobým řešením, ale prokázání bezpečnosti, nalezení vhodného geologického podloží a ochotné komunity jsou obtížné výzvy, jejichž zvládnutí pravděpodobně potrvá dlouho. Hledání úložiště odvádí pozornost od skutečného řešení v dohledné budoucnosti, což je zajistění bezpečného a dobře chráněného nakládání s nevyhnutelnými zděděnými odpady. Je zvrácené znesnadňovat si ještě problém programem na výstavbu nových reaktorů, který bude mít za následek výrazně zvýšenou radioaktivitu z vyhořelého paliva a dalších vysoce radioaktivních odpadů, které budou muset být uloženy navěky na zranitelných místech rozptýlených po britském pobřeží.

Program na výstavbu nových reaktorů by dlouhodobě vytvořil neúnosné a nesnesitelné zatížení komunit. Navrhovat, že úložiště je řešením, patří do sfér fantazie.

Rose Heaney – obyvatelka městečka Holyhead, samosprávná oblast Gwynedd v severozápadním Walesu:

Skutečnost, že vláda Spojeného království se stále drží plánů na výstavbu nových jaderných elektráren, které produkují ještě mnohem více toxických radioaktivních odpadů, mě nesmírně znepokojuje a udivuje. Zde na krásném ostrově Anglesey, kde jsou přílivová, sluneční a větrná energie vysoce výkonnými alternativami k jaderné energii a mohly by také poskytnout příležitosti pro dobře placené zaměstnání, se politici tváří spokojeně nad tím, že bude oblast výjimečné přírodní krásy kontaminována po delší než dohlednou budoucnost, nemluvě o ohyzdném pohledu na zařízení zabírající akry úrodné půdy. Je to obrovsky nákladný projekt a mnohé vede k obavám, že vystaví daňové poplatníky enormnímu finančnímu riziku a zanechá budoucí generace, aby dohlíželi na hrozbu pro jejich životní prostředí a zdraví dlouho poté, co elektrárna přestane fungovat.

Budoucí generace se budou nepochybně zajímat, proč, když většina Evropy odstavuje své jaderné elektrárny a další už neplánuje, místní obyvatelé neprotestovali důrazněji.

Originál článku:
Exposing UK government folly of investment in new nuclear, autor Andrew Blowers a Rose Heaney; publikováno v The Guardian 24. ledna 2018 (redakčně upraveno)

*****
(C) Přeložila Olga Kališová, Temelin.cz //
Foto: The Guardian


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo