Jaderný odpad nás dostihl

Ekologické aktivisty nic nerozděluje tolik jako jaderná energetika. Někteří vždy věřili, že obnovitelné zdroje nabízejí čistší elektřinu a zároveň u nich nehrozí nebezpečí radioaktivity a likvidace jaderného odpadu. Jiní, včetně čerstvých nadšenců, kteří dnes tomuto odvětví fandí, se domnívají, že hrozba změny klimatu je natolik děsivá, že nevýhody jaderné energetiky více než vyvažuje její potenciál výroby velkého množství elektrické energie s nízkými emisemi uhlíku. Problém likvidace radioaktivního odpadu se při přijetí jaderné energetiky jako nástroje boje proti změně klimatu zdá daleko, ale náklady budou obrovské.

Vlády všech zemí, v nichž jsou v provozu jaderné elektrárny, musí řešit praktické problémy, mimo jiné jeden, který dosud nemá řešení: jak se zbavit všeho jaderná radioaktivního odpadu, který jejich jaderné elektrárny dosud vyrobily.

O kontroverzní téma přitom jde i v zemích, v nichž je jaderná energetika v útlumu, jako je Německo, protože žádná z obcí se nechce stát skládkou jaderného odpadu. Horší je to však v zemích, které před tímto nevyřešeným problémem stojí a zároveň jej chtějí zvětšovat stavbou nové generace elektráren.

Příkladem může být Británie, jejíž vláda před čtyřmi lety prohlásila, že je nepřijatelná výstavba nové generace jaderných elektráren, pokud země nemá žádné úložiště, kde by likvidovala stávající odpad.

Vláda si byla jistá, že problém starých elektráren a rostoucího množství špatně skladovaného radioaktivního odpadu vyřeší Úřad pro vyřazování jaderných zařízení (NDA). To se NDA dosud nepodařilo. Kámen úrazu spočívá v tom, že žádná obec ve Spojeném království dosud není připravena úložiště jaderného odpadu přijmout.
Otázka se po uzavření již 20 jaderných reaktorů, které jsou nehospodárné nebo mají bezpečnostní problémy, stává naléhavou, ale řešení je stále v nedohlednu.

„Aby vláda cílevědomě a svévolně prosazovala program výstavby nových jaderných zdrojů, jestliže je úložiště stále pouhou nesplněnou tužbou a jestliže dokonce ani dnes produkovaný odpad nemůžeme bezpečně likvidovat, je bez přehánění nezodpovědné a je to ukázkou zoufalství státu a vlády v krizi ohledně energetické politiky,“ říká Pete Wilkinson, ředitel organizace Nuclear Information Service.

Dílo století

Ministři se navzdory těmto problémům rozhodli, že problém změny klimatu je natolik naléhavý, že Británie musí nadále stavět jaderné elektrárny, i když plány na ukládání odpadu pod zem jsou minimálně na padesát let odloženy.

Zatímco však je Británie jednou z mála starých industrializovaných zemí, které chtějí stavět nové jaderné elektrárny, uspokojení rostoucí poptávky po energiích si od této technologie slibuje řada rozvojových zemí včetně Indie, Číny a Vietnamu. Snad by se jim vyplatilo zamyslet se nad problémy, které je čekají. Problém vyřazování stávajících jaderných elektráren po celé Evropě a Severní Americe je obrovský a jeho cena je astronomická.

V důsledku toho kolem vyřazování rychle roste celé nové průmyslové odvětví. Lákadlem je obrovské množství peněz daňových poplatníků, které budeme muset k vyřešení problému nalézt. Britská vláda již dnes na 19 lokalitách vynakládá 3 miliardy liber (cca 87 miliard korun) ročně pouze na zahájení procesu, který má podle předpokladů stát 100 miliard liber (2,9 bilionu korun). Tato částka představuje vládou odhadovanou cenu demontáže starých elektráren, k níž se přidružují další náklady na likvidaci odpadu.

Po celé Evropě je v provozu 144 reaktorů, z nichž u třetiny do roku 2025 započne proces vyřazování z provozu. To představuje dost práce pro tisíce zaměstnanců na více než sto let. Mezinárodní agentura pro atomovou energii odhaduje, že celková hodnota trhu s vyřazováním zdrojů a nakládání s odpady dosahuje 250 miliard liber (7,25 bilionu Kč), a toto číslo jistě poroste.

Etické otázky

Při spouštění programu jaderné energetiky se problém produkovaného odpadu zpočátku zdá vzdálený. Tento problém však nakonec každou zemi dostihne.

Pete Wilkinson, bývalý člen britského vládního výboru pro nakládání s radioaktivními odpady (CoRWM) a nedávno ustanovený ředitel Nuclear Information Service, říká, že současný stav ohledně jaderného odpadu v Británii je neúnosný. Podle něho není správné pokračovat v programu jaderné energetiky, jestliže je problém nakládání s odpady nevyřešený: „Aby vláda cílevědomě a svévolně prosazovala program výstavby nových jaderných zdrojů, jestliže je úložiště stále pouhou nesplněnou tužbou a jestliže dokonce ani dnes produkovaný odpad nemůžeme bezpečně likvidovat, je bez přehánění nezodpovědné a je to ukázkou zoufalství státu a vlády v krizi ohledně energetické politiky.“

Tvrdí, že vládní organizace pro nakládání s odpady nedokáže vyřešit stovky technických a vědeckých otázek, na etické problémy nehledě, související s nově budovanými úložišti jaderného odpadu. „Možná že likvidace nakonec není technicky proveditelná ani eticky přijatelná. Nová výstavba jaderných zařízení mezitím hrozí vytvořit nám a dosud nenarozeným generacím problém s jaderným odpadem katastrofálních rozměrů,“ dodává.

Více informací:
http://www.eco-business.com/news/nuclear-waste-gets-expensive/

*****

(c) Petr Kurfürst, Temelin.cz/ foto: Wikimedia Commons a Andreas Dworak


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo