Veřejné projednání nových reaktorů v Temelíně: formalita bez obsahu

Ekologické organizace Calla, Jihočeské matky, OIŽP a V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín, které se zúčastnily veřejného projednání k výstavbě nových jaderných bloků v Temelíně, mají k obsahu hodnocení vlivů na životní prostředí celou řadu připomínek.

K těm nejzásadnějším patří:

  • doposud není známa technologie elektrárny, kterou ČEZ zvolí, přičemž ve výběru jsou tři podstatně se lišící typy reaktorů. Není tak provedeno vyhodnocení vlivu dopadů konkrétních uvažovaných typů reaktorů na životní prostředí a veřejné zdraví, je hodnocena jen hypotetická elektrárna;
  • nejsou vůbec zhodnoceny dopady těžké havárie s únikem radiace mimo kontejnment zejména v důsledku vnějších vlivů (pád různých typů letadel, teroristický útok apod.);
  • není předložen a vyhodnocen způsob bezpečné likvidace vyhořelého jaderného paliva ani samotné elektrárny po ukončení jejího provozu;
  • je předložena jediná varianta – stavba 3. a 4. reaktoru v Temelíně. Chybí zdůvodnění potřeby záměru, který bude sloužit pro posílení exportní pozice ČEZu, nikoliv pro zabezpečení energetických potřeb České republiky. Taktéž chybí varianta nulová.

Ekologická sdružení od začátku procesu posouzení vlivů na životní prostředí poukazují na jeho nedostatky a požadují přepracování dokumentace i posudku tak, aby bylo možné případnou výstavbu nových jaderných bloků skutečně objektivně posoudit.  Tomu se však dnešní ministerstvo životního prostředí pod vedením Tomáše Chalupy brání.

Více informací na: Vyjádření sdružení Calla k posudku dokumentace EIA

Veškeré podklady v rámci procesu hodnocení vlivů na životní prostředí v databázi EIA

Glosa Miroslava Patrika "České Budějovice? S jinými názory na Temelín nežádoucí!"

Glosa Jaroslavy Brožové "Právní nebo atomový stát?"

*****

(c) Edvard Sequens, Temelín.cz // foto: Brigitte Artmann, Miroslav Patrik