Německá spolková vláda se dívá kriticky na prodlužování provozu jaderných elektráren

Spolková vláda se staví k prodlužování provozu jaderných elektráren dle svého vlastního vyjádření kriticky, nemůže tomu však v případě zahraničních jaderných elektráren zamezit. V odpovědi na dotaz frakce Spolek 90/Zelení vysvětluje, že se v této věci jasně zasazuje za to, aby se prováděly minimálně přeshraniční procesy EIA (posouzení vlivů prodloužení provozu na životní prostředí), aby proces probíhal transparentně a byla umožněna přeshraniční účast veřejnosti.

V rámci ESPOO konvence se německá spolková vláda ve své pracovní skupině k této problematice pod německo-britským předsednictvím zasazuje o provádění přeshraničních procesů posuzování vlivů na životní prostředí, jak dále německá spolková vláda uvádí v odpovědi na dotaz německých Zelených. Podle německé spolkové vlády se plánuje, na příští společné konferenci smluvních států ESPOO v prosinci 2020 předložit návod k použití ESPOO konvence pro případ prodlužování provozu jaderných elektráren.

Jak z odpovědi spolkové vlády taktéž vyplývá, překročilo již 53 jaderných elektráren v Evropské unii, Švýcarsku, Ukrajině a Arménii svým provozem životnost, plánovanou při jejich spuštění.

Zdroj: https://www.bundestag.de/presse/hib/801038-801038

****

Přeložila Gabriela Reitinger, OIŽP // foto: Bundesregierung.de