Umístění jaderného bloku v Dukovanech snad v roce 2023

Krajský úřad v Jihlavě 16. listopadu 2022 prodloužil lhůtu pro vydání územního rozhodnutí o umístění pátého jaderného bloku v Dukovanech a okolních silnic do 1. března 2023, čímž již počtvrté vyhověl žádosti stavebního úřadu v Třebíči. Obě územní řízení začala 1. června 2021. Děti Země stanovení čtvrté lhůty očekávaly, neboť umístit tak obrovskou a složitou stavbu může trvat i několik let.

„Územní řízení sice probíhá více než osmnáct měsíců, ale jde hlavně o čekání na postup stavebního úřadu, který ověřuje rozsáhlé podklady. Námitky k žádosti jsme zaslali již na podzim 2021, přičemž jsme upozornili na riziko tzv. systémové podjatosti zaměstnanců Městského úřadu v Třebíči a krajského úřadu v Jihlavě. To ale bylo během roku 2022 postupně zamítáno,“ popisuje průběh řízení předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Hlavním důvodem ke čtvrtému prodloužení územního řízení je povinnost stavebního úřadu podrobně posoudit soulad nového jaderného bloku s kapacitou 1200 MW a dalších souvisejících staveb s aktualizací Politiky územního rozvoje ze září 2021, a to nejen na území České republiky, ale i v rámci EU s přeshraničním vlivem.

Nový jaderný blok má podle vlády stát asi 160 miliard korun a má se stavět v letech 2029-2036. Pokud by k výstavbě došlo, tak podle Dětí Země mohou být náklady i dvakrát vyšší a stavět se může i o polovinu déle.

„I když nebyla systémová podjatost úředníků na stavebním úřadě v Třebíči a na krajském úřadě v Jihlavě zatím prokázána, tak stejně vidíme, jak se různí politici napříč spektrem politických stran na centrální a lokální úrovni s různými lobbisty v zádech snaží přípravu jaderného bloku urychlovat,“ říká nespokojeně Miroslav Patrik.

Podle Dětí Země na rychlé výstavbě jaderného bloku má zájem také vedení Třebíče a kraje. Rada kraje si dokonce v roce 2017 vytvořila komisi pro jeho výstavbu, kterou vede hejtman a jedním z jejích dlouholetých členů je i starosta Třebíče a krajský zastupitel Pavel Pacal. Město výstavbu nového bloku v Dukovanech prosazuje od roku 2013, přičemž je i zakládajícím členem sdružení Energetické Třebíčsko.

Děti Země proto plánují podat žalobu, aby sám správní soud posoudil systémovou podjatost zaměstnanců na stavebním úřadě v Třebíči a na krajském úřadě v Jihlavě, kterou v dubnu 2022 jako neprokázanou zamítl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Podle Dětí Země měla obě územní řízení správně probíhat na úřadě takového kraje, v němž se žádná jaderná elektrárna nenachází, třeba na jižní Moravě nebo na Plzeňsku.

*****

(c) Tisková zpráva Dětí Země // obrázek: Děti Země