Na stavbě Leningradskaja II byly porušeny bezpečnostní standardy

Ruská ekologická organizace Zelenyj mir (Zelený svět) zveřejnila informace o nedodržování bezpečnostních standardů na stavbě jaderné elektrárny Leningradskaja II, které ji předal bývalý pracovník hlavního dodavatele Viktor Alejnikov. Hlavní bezpečnostní problém se týká porušení předepsaných postupů připrovádění svarů v primárním okruhu reaktoru. Viktor Alejnikov, který pracoval v jaderném průmyslu od roku 1991, považuje rizika plynoucí z porušení bezpečnostních standardů za vážná.

Viktor Alejnikov se rozhodl zveřejnit informace o bezpečnostních problémech poté, co dlouhodobě neúspěšně vyzýval k jejich nápravě vedení stavby i management hlavního dodavatele – firmy Titan-2. Své informace doložil rozsáhlou dokumentací.

K porušení bezpečnostních standardů, o kterých Alejnikov informuje patří nedostatečné proškolení pracovníků stavby, obsazování nekvalifikovaných osob do řídících pozic nebo vysoké přesčasy, které vedou ke zvýšení rizika chyb (dělníci odpracují i 250 hodin měsíčně).

Za hlavní konkrétní porušení bezpečnostních předpisů pak Alejnikov označuje nedodržení technologického postupu při svařování potrubí propojujícího reaktor s parogenerátorem. Jde o potrubí v primárním okruhu, kterým je přepravována radioaktivní voda. Druhým doloženým pochybením je porušení podmínek při betonování za nízkých teplot v zimních měsících.

Jaderná elektrárna Leningradskaja II byla uváděna jako referenční projekt pro reaktor MIR 1200, se kterým se Rosatom v konsorciu se Škodou Praha hlásil do zrušeného tendru na nové bloky v Temelíně.

Více informací:
http://www.greenworld.org.ru/?q=laes2_press_3316

Video se sdělením Viktora Alejnikova:
https://www.youtube.com/watch?v=I1jS8vabFik&feature=youtu.be

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: Zelenyj mir