Neuspokojivý stav záložních generátorů odstavil dva švédské reaktory

Výsledky prosincových bezpečnostních testů ve švédské jaderné elektrárně Oskarshamn vedly k odstavení dvou ze tří reaktorů. Požadavkům nevyhověly záložní dieselgenerátory, které mají zajistit vnitřní dodávku elektřiny v případě výpadku sítě.

Záložní dieselgenerátory tvoří klíčovou součást bezpečnostního systému jaderné elektrárny. Jejich hlavní funkcí je nouzová výroba elektřiny pro pohon čerpadel a tím pro chlazení reaktoru ve výjimečných situacích. Právě selhání záložních dieselgenerátorů bylo přímou příčinou roztavení reaktorů při havárii ve Fukušimě.  Nemožnost nastartovat nouzové zdroje díky zkratovaným linkám vedly v červenci 2006 k vážné havarijní situaci jiného švédského reaktoru Forsmark-1, která mohla vést k tavení paliva.

Jaderný fyzik Nils Bohmer z Nadace Bellona upozornil, že elektrárna byla projektována s předpokládanou životností 32 let. Spuštěna přitom byla již před 40 lety v roce 1972, takže v příštích letech je třeba počítat s dalšími výpadky v důsledku pokročilého stáří celého zařízení.

Švédský jaderný dozor vydal pokyn k okamžitému odstavení druhého reaktoru elektrárny Oskarshamn, třebaže jeho provoz nepředstavoval bezprostřední nebezpečí. Inspektor Leif Karlsson zdůvodnil rozhodnutí slovy: „Zabezpečení stálé dodávky elektřiny je pro bezpečnost reaktorů extrémně důležité. Šlo o jeden z hlavních problémů ve Fukušimě. Když záložní systémy nefungují, můžete zůstat bez možnosti chladit reaktor.“

První reaktor elektrárny Oskarshamn hodlá provozovatel opětovně spustit v polovině ledna. V případě druhého reaktoru, kde byla závada na záložních dieselgenerátorech vážnější, nebylo o termínu opětovného spuštění zatím rozhodnuto. Podle švédského jaderného dozoru zůstane reaktor odstaven, dokud provozovatel neprokáže, že všechna zařízení nezbytná k zajištění bezpečného provozu plní požadavky na funkčnost a spolehlivost.

Více informací: http://www.bellona.org/articles/articles_2012/oskar_1_2

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: Wikimedia Commons