Dvojí metr českého státu

Ministr životního prostředí Richard Brabec definitivně zamítl odvolání (rozklad) firmy Urania Mining s.r.o., která chtěla zkoumat zásoby uranu v oblasti Osečná - Kotel na Liberecku a potvrdil tak předchozí rozhodnutí svého úřadu, který žádost o průzkumné území zamítl.   Jedním z hlavních důvodů zamítnutí byl rozpor se státní surovinovou politikou České republiky. Paradoxně však vláda v prosinci 2014 rozhodla o přípravě nového uranového dolu u obce Brzkov na Vysočině.

Platná státní surovinová politiky požaduje ukončit těžbu uranu v České republice a zabezpečit sanace dlouhodobých následků po této těžbě.  Rozhodnutí vlády “zahájit prostřednictvím podniku DIAMO, státní podnik schvalovací proces umožňující přístup státu k exploataci ložiska uranu ložiska Brzkov - Horní Věžnice” je tak v příkrém rozporu s touto vládní koncepcí.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Pochopitelně zamítnutí plánů na průzkumy a budoucí těžbu uranu na ložisku Osečná-Kotel vítáme. Považujeme však za velmi zvláštní, když jsou na jedné straně zamítány průzkumy pro uran s odkazem na státní surovinovou politiku a vedle toho bez ohledu na koncepci je vládou odsouhlasen plán začít připravovat novou těžbu uranu na Vysočině.“

„Za odstraňování následků škod po těžbě a zpracování uranu zaplatíme ještě desítky miliard korun. Neměli bychom se vedle toho chystat poškodit životní prostředí obyvatelům Brzkova, Věžnice a dalším, kteří o to v žádném případě nestojí.“

*****

(c) Edvard Sequens, Temelín.cz / foto: Václav Vašků