Unikátní příroda v Tanzanii ohrožena těžbou uranu

Na konci října 2011 požádali poslanci parlamentu Tanzanie vládu, aby zastavila průzkum uranových ložisek ve známé přírodní rezervaci Selous Game Reserve. Po prohlídce zkušebních vrtů poslanci usoudili, že těžební projekt by měl vážné dopady na zvířata volně žijící v rezervaci a ohrozil by stabilní příjem z turistiky.


Podle názoru poslanců nelze ani prokázat, že by zmíněný těžební projekt byl přínosný pro ekonomiku Tanzanie a obyvatele regionu. Po zkušenostech s těžbou zlata, která vedla ke krvavým nepokojům v provincii Nyamongo, nepovažují poslanci projekt těžby uranu za dostatečně připravený. Především obyvatelé dotčeného regionu podle nich nemají dostatek objektivních informací. Předseda parlamentního výboru pro životní prostředí a přírodní zdroje James Lembeli řekl: „Považuji za problém, že procedura schvalování projektu probíhala v utajení. Nevíme, z jakého důvodu.“

Ministerstvo přírodních zdrojů a turistiky reagovalo na výzvu poslanců ujištěním, že připraví soubor podmínek pro regulaci těžby, který zajistí dostatečnou ochranu životního prostředí. Z pohledu obyvatel Tanzanie bude důležité, aby se vláda neřídila doporučením ředitele těžební společnosti Matra Resource Tanzania Limited, která průzkum uranových ložisek provádí. Ten považuje těžbu uranu pro export za jeden z pilířů rozvojového programu země.  

Komunikační strategie uranových prospektorů v Africe a ve střední Evropě má podobný princip. Slibují, že těžba přinese ekonomickou prosperitu a bude probíhat s využitím čistých technologií. Tyto technologie ovšem nejsou schopni ani teoreticky popsat, natož předvést v praxi.

Podrobnější informace najdete na http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=34664