Jaderný dozor ve Spojených státech přezkoumává odolnost modulárního reaktoru NuScale proti zemětřesení

Jaderný dozor Spojených států (Nuclear Regulatory Commission – NRC) si vyžádal zpracování expertního posudku, který prověří odolnost konceptu malého modulárního reaktoru NuScale proti zemětřesení. Vedení NRC tak vyhovělo žádosti svého pracovníka, který se otázkou dlouhodobě zabývá. Nelze vyloučit ani změnu stanoviska NRC, kterým byl v roce 2020 koncept reaktoru NuScale schválen.

Ředitel NRC Dan Dorman potvrdil, že vedení se rozhodlo pro přezkum na základě zprávy inženýra Johna Ma, která byla sepsána v reakci na schválení konceptu malého modulárního reaktoru NuScale v roce 2020. John Ma v interním dokumentu NRC zpochybňuje, že budova navržená pro ochranu reaktoru a bazénu pro vyhořelé palivo může vydržet velké zemětřesení a označuje ji za zranitelnou i v případě menších otřesů. Zároveň upozorňuje, že zborcení reaktorové budovy by mohlo vést k rozsáhlému úniku radioaktivních materiálů do atmosféry a půdy.

Dan Dorman v reakci na zprávu Johna Ma uvedl, že schválení opatření pro zajištění odpovídající pevnosti reaktorové budovy skutečně nebylo ze strany NRC dostatečně zdokumentováno. Zadal proto divizi pro regulaci jaderných reaktorů zpracovat zhodnocení přístupu NuScale k simulaci zátěžových situací. V případě potřeby NRC vyhodnotí, zda výsledky mají dopad na schválení konceptu z roku 2020.

Není jisté, zda dodatečné kroky mohou vést k úpravě harmonogramu projektu, který už byl v minulosti několikrát prodloužen. Mluvčí NRC Scott Burnell deklaroval, že schválení konceptu ze strany NRC zůstane v platnosti.

NuScale je většinově vlastněn stavební společností Fluor Corp, která získala od NRC schválení konceptu malého modulárního reaktoru s výkonem 50 MW. Fluor Corp plánuje postavit několik reaktorů NuScale  v areálu Idaho National Laboratory, první má být uveden do provozu v roce 2029. O reaktory Nuscale projevilo zájem Polsko nebo Kazachstán.

Více informací: U.S. nuclear power agency seeks staff documentation of NuScale's quake protection, Reuters,  Timothy Gardner

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz // Obrázek: NuScale