Energetická politika

Sázka na modulární jaderné reaktory je velmi riskantní, říká studie profesora Stephena Thomase

Dosavadní zkušenosti s vývojem malých modulárních reaktorů (Small Modular Reactors - SMR) nenasvědčují tomu, že by v blízké době mohl být některý uvažovaný model uvedený na trh. Počítat s nimi nyní v budoucí energetické bilanci Česka je proto dosti riskantní. Vyplývá to ze studie profesora Stephena Thomase s názvem Perspektivy malých modulárních reaktorů v České republice, kterou dnes zveřejnila pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Callou a Hnutím DUHA.

Vláda podceňuje obnovitelné zdroje a má nereálné jaderné plány

Vláda ČR vzala na vědomí návrh Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který v zápětí odešle k připomínkám Evropské komisi. Plán potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033 a rovněž dokládá na základě vědeckého modelování i jeho proveditelnost. Do roku 2050 pak má ČR přestat spalovat i ropu a zemní plyn. Plán také zvyšuje české cíle pro obnovitelné zdroje (OZE) a úspory energie, stále však nevyužívá domácí možnosti a nezajišťuje  potřebný příspěvek k naplnění cílů EU. Naopak výrazně přeceňuje možnosti výstavby drahých jaderných elektráren a počítá s nereálně brzkými termíny jejich spuštění.

Návrh klimaticko-energetického plánu řeší náhradu uhlí, ale nevyužívá možností obnovitelných zdrojů a příliš sází na jádro

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí předložily do meziresortního připomínkového řízení návrh Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Ekologické organizace z asociace Zelený kruh upozorňují, že návrh plánu se sice oproti předchozím verzím přiblížil k českým cílům pro obnovitelné zdroje a úspory energie, ale nedosahuje jich. Návrh stále uměle zastropovává rozvoj obnovitelných zdrojů a naopak jako povinný vstup do modelování zadává čtyři nové jaderné reaktory, bez ohledu na cenu a rizika zpoždění výstavby. Návrh plánu přináší i řešení náhrady uhlí, tak aby mohla jeho těžba a spalování skončit v roce 2033, a naplňuje tak podmínku tohoto cíle v programovém prohlášení vlády.

Záznam prezentace ZPRÁVY O STAVU JADERNÉHO PRŮMYSLU VE SVĚTĚ 2022 – World Nuclear Industry Status Report 2022

Prezentace se konala u příležitosti vydání českého stručného shrnutí zprávy v červnu 2023 a pořádala ji pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung spolu s Calla – Sdružením pro záchranu prostředí a Hnutím DUHA. Prezentací provázel vedoucí autor zprávy, přední expert a analytik jaderné energetiky Mycle Schneider. Do českého kontextu ji zasadila Adéla Jurečková, ředitelka pražské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung. Moderace se ujal Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA.

Nezařazení Rosatomu do sankcí EU proti Rusku poškozuje Ukrajinu, říká publikace Greenpeace

Ekologická organizace Greenpeace zveřejnila publikaci, která se zabývá otázkou, proč nejsou na ruský státní podnik Rosatom uvaleny sankce Evropské unie. Samotný název publikace Russia’s Atomic Partners: Framatome, Siemens Energy and Rosatom napovídá, že hlavní příčinou jsou obchodní zájmy evropských firem, které dosud dokázaly přesvědčit klíčové politické představitele, aby obchody s Rosatomem byly tolerovány.

Nový krásný jaderný svět podroben zkoušce – NEC 2023

Nuclear Energy Conference 2023 jasně ukazuje, že ani "nové" zmenšené jaderné reaktory nemohou nijak přispět k řešení změny klimatu; záznamy a prezentace z konference jsou nyní online ve třech jazycích včetně češtiny.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies