O nás

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Posláním Cally je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, přispívat k zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a podporovat žádoucí proměnu české energetiky na čistou, bezpečnou a obnovitelnou. Prosazuje trvale udržitelnou energetiku na bázi obnovitelných zdrojů v zákonech, koncepcích i osvětovými aktivitami. Zajišťuje ekologické poradenství, environmentální vzdělávání a osvětu. Vydává informační materiály a zpravodaj Ďáblík. Podporuje veřejnou debatu o problematických projektech s velkým dopadem na životní prostředí.

Calla logo

Kontakt: Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice, tel.: 384 971 930

 

Hnutí DUHA

Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás. Navrhuje konkrétní opatření, jež sníží znečištění vzduchu a vody, pomohou omezit množství odpadu, chránit krajinu nebo zbavit potraviny toxických látek. Tato práce zahrnuje jednání s úřady a politiky, návrhy zákonů, kontrolu průmyslových firem, pomoc lidem, rady domácnostem a vzdě­lávání, výzkum, informování novinářů i spolupráci s obcemi.  Hnutí DUHA působí celostátně, v jednotlivých městech a kra­jích, i na mezinárodní úrovni. Je českým zástupcem Friends of the Earth International, největšího světového sdružení ekologických organizací.

Hnutí Duha logo

Kontakt: Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 545 214 431

 

Odborný garant webu: Edvard Sequens, energetický konzultant, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Od r. 1997 pracuje v občanském sdružení (nově spolku)  Calla – Sdružení pro záchranu prostředí České Budějovice jako konzultant a vedoucí projektů v oblasti energetiky, v letech 2000 až 2008 byl jeho předsedou. Byl v Nezávislé energetické komisi (Pačesově) a rovněž pracoval jako externí poradce ministra životního prostředí. Specializuje se na problematiku obnovitelných zdrojů energie. Za svou práci pro podporu využití sluneční energie obdržel Českou sluneční cenu 2002 od české sekce sdružení Eurosolar. Podílel se na zpracování alternativní představy nevládních organizací o podobě české energetiky Chytrá energie, www.chytraenergie.info.

 

 

Karel Polanecký, redaktor webu

Od poloviny devadesátých let spolupracoval na řadě projektů v oblasti energetiky a klimatu pro různé nevládní organizace i komerční firmy. Dlouhodobě spolupracuje s programem Energie Hnutí DUHA (koordinace projektů úspor energie, zapojení do kampaní). V letech 2007 a 2008 pracoval jako vedoucí energetických a klimatických kampaní Greenpeace Slovensko. Jako autor nebo editor se podílel na vzniku řady publikací s tématem energetiky a klimatu.

 

 

*****

Také chcete čistou energetiku bez atomových reaktorů? Pak nás můžete podpořit jednorázovým finančním darem i trvalým příkazem.
Číslo našeho konta: 3202800544 / 0600 u MONETA Money Bank, České Budějovice, variabilní symbol: 444. Děkujeme!

*****