Jádro s ručením omezeným

Škody při možné havárii jaderné elektrárny mohou dosáhnout enormních rozměrů. Po Fukušimě jsou odhadovány na 4,3 bilionu korun, po Černobylu 4,6 bilionu korun, francouzský státní institut pro jadernou bezpečnost IRSN odhadl možnou škodu po havárii v jedné z tamních elektráren na 10,9 bilionu korun. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) uvádí jako spodní odhad následků při těžké jaderné havárii 2 biliony korun. Odpovědnost majitelů atomových zdrojů je však v řadě zemí uměle omezena. V Česku například platí garance pouze osmimiliardového odškodného, které by nepokrylo drtivou většinu škod.

Praktické důsledky

Nejde "pouze" o princip a nespravedlnost. Klauzule má naprosto konkrétní a reálné důsledky. Omezuje odpovědnost na úkor poškozených. Škody přesahující limit osmi miliard vůbec nemusí být zaplaceny. Vymahatelnost škod je navíc časově omezená. Ve výsledku také snižuje cenu jaderné elektřiny, takže bez rozumného důvodu diskriminuje konkurenční výrobce. Odvětví tak není vystaveno tržní soutěži s rovnými podmínkami.

Kde se to vzalo?

Koncept omezené odpovědnosti vznikl v roce 1957. Šéfové velkých energetických společností – General Electric, Westinghouse a dalších – oznámili americkému Kongresu, že pokud nebude existovat zákon o omezené odpovědnosti za případné škody, nebudou stavět žádné atomové reaktory. Kongresmani proto schválili dočasnou provizorní ochranu tehdy mladému průmyslovému odvětví: takzvaný Price-Andersonův zákon. Původně měl platit pouze deset let. Postupně však byl znovu a znovu prodlužován. Koncept omezené odpovědnosti se nakonec rozšířil také do zbytku světa.

Skrytá dotace

Omezená odpovědnost provozovatelů za škody, které může havárie atomového reaktoru způsobit, je největší skrytou dotací na výrobu elektřiny jaderným štěpením. V prostředí volného trhu by si musel provozovatel jaderné elektrárny sjednat plné pojištění. Právě vinou snížené odpovědnosti se ČEZ pojišťuje na částku o dva až tři řády nižší.

Přesná výše této dotace se stanovuje problematicky. Odhad ve Spojených státech určil pouze široký interval mezi 0,5–30 centy na vyrobenou kilowatthodinu (0,34–20,23 c€/kWh). Průměrná cena elektřiny ve Spojených státech se aktuálně pohybuje okolo 11 centů za kilowatthodinu (7,41 c€/kWh). Francie vyrábí více než polovinu jaderné elektřiny v Evropské unii. Přesto má jednu z nejnižších pojistných částek ze zemí OECD. V systému neomezeného pojištění by se celkové výrobní náklady jaderné elektřiny od Electricité de France zvýšily na trojnásobek.

Jak lze systém vylepšit

V Německu ručí provozovatelé jaderných elektráren neomezeně celým svým majetkem za všechny škody, které způsobí. Podléhají právně stejným zásadám jako každý jiný viník průmyslové havárie. Zákonné ručení za jadernou škodu prošlo změnou po roce 2001, kdy se spolková vláda a provozovatelé elektráren dohodli na zvýšení takzvaného preventivního krytí (to se realizuje individuálním povinným pojištěním) z původní výše 256 milionů eur na 2,5 miliardy eur. Systém se skládá ze dvou stupňů. První představuje částka 256 milionů eur v podobě pojištění u všeobecných pojišťoven. Druhý stupeň – zbývajících 2,244 miliardy eur – pokrývá takzvaná solidární smlouva s mateřskými společnostmi provozovatelů reaktorů. Poškození by tedy nedostali proplaceno vše, ale pořád ještě mnohem více než v České republice.

Co získáme zrušením omezeného ručení?

Masivní státní intervence ve prospěch jednoho odvětví by se měla stát minulostí. Schválení plné finanční odpovědnosti provozovatelů jaderných elektráren bude mít velký ekologický i ekonomický přínos. Plná finanční odpovědnost by pomohla odstranit dotace jadernému průmyslu a obnovit volný trh s elektrickou energií.

Více informací o problematice omezené odpovědnosti i odkazy na další literaturu naleznete v informačním listě Za škody ručíme, s omezením a studii Jaderná energetika s ručením omezeným.

*****

© Redakce Temelin.cz // Foto: © archiv Calla