Zákon o podpoře reaktoru v Dukovanech po prvním čtení, kolik zaplatíme je stále tajemstvím

Poslanci 30. září propustili do prvního čtení návrh zákona, který má zajistit garantované výkupní ceny pro drahou elektřinu z nových jaderných reaktorů, které se následně rozpočítají do účtů všem jejím odběratelům. Protože ani to na stavbu nových Dukovan firmě ČEZ nestačí, definuje zákon bezúročnou státní půjčku na stavbu. Bez této bezprecedentní veřejné podpory by nové jaderné bloky z ekonomických důvodů prakticky neměly šanci. Přestože přijetí zákona bude mít dalekosáhlé dopady, zkrátili poslanci jeho další projednávání před druhým čtením na pouhých 30 dnů.

Zásadním problémem návrhu zákona jsou chybějící věrohodné ekonomické analýzy, které by ukázaly na skutečné náklady, které by měli zaplatit jak spotřebitelé elektřiny, tak i daňoví poplatníci.  Stavba s ohledem na jiné srovnatelné projekty může přijít na nejméně 230 miliard korun. Tedy výrazně více, než doposud opakovaně uváděl ministr Karel Havlíček (140-160 miliard korun). Základem by proto především měla být nová státní energetická koncepce, která by nezbytnost tak vysokých investic a nemožnost levnějších, bezpečnějších a čistějších alternativ doložila. Podrobněji v našich předchozích reakcích na připravovaný návrh.

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: “Návrh zákona bez věrohodných ekonomických analýz, kolik bude podpora nového reaktoru stát, je otevřeným šekem pro ČEZ placený z účtů spotřebitelů elektřiny a českých daňových poplatníků. Tvrzení ministra Havlíčka, že elektřinu pro spotřebitele zlevní, je naprostou chimérou.”

*****

(c) Tisková zpráva Calla - Sdružení pro záchranu prostředí // obrázek: archiv Cally