ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Děti Země dne 17. října 2022 napadly žalobou rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z 10. srpna 2022 o zamítnutí jejich odvolání i odvolání spolku Obchvat Třebíče proti rozhodnutí krajského úřadu v Jihlavě z 6. prosince 2021 o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny ke škodlivému zásahu do biotopů 27 zvláště chráněných druhů živočichů plánovaným obchvatem Třebíče. Podle nich nebyly splněny všechny požadavky zákona a řada jejich námitek nebyla pečlivým způsobem vypořádána.

„Správní žaloba obsahuje celkem pět bodů, v nichž tvrdíme, že ve spise nebyly všechny potřebné odborné podklady, neboť obecná tvrzení nestačí, dále chybí popis konkrétních lokalit k umístění přenášených cenných jedinců živočichů, také není zřejmé, jak by se kácely stromy se zimujícími netopýry, a dokonce chybí věčný a časový plán kontroly plnění výjimky ze strany krajského úřadu,“ popisuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik obsah tři bodů žaloby, o níž by měl Krajský soud v Brně rozhodnout asi za dva roky.

Podle Dětí Země je další závažnou chybou rozhodnutí nedoložení veřejného zájmu postavit novou silnici I/23 přes urbanizovanou a rekreační část města a nedoložení její převahy a naléhavosti nad veřejným zájmem ochrany biotopů téměř třicítky zvláště chráněných druhů živočichů, které byly v trase silnice zjištěny. Ve spise totiž nejsou přesvědčivé doklady, že stávající průtah nelze rekonstruovat či modernizovat tak, aby byly limity intenzit hluku a stavu ovzduší dodržené a bezpečnost a plynulost dopravy se zvýšila.

„V žalobě ještě namítáme, že krajský úřad měl velmi důkladně zkoumat, zda neexistuje jiné uspokojivé řešení, jak snížit vlivy automobilové dopravy, než je výstavba nové silnice v jiné části města se škodlivým zásahem, neboť dosud nebylo vydáno závazné stanovisko EIA,“ uvádí Patrik obsah pátého bodu žaloby.

Podle něho se měly odbornou analýzou posoudit tyto varianty: Nulová plus s rekonstrukcí a modernizací sávajícího průtahu a Aktivní s novými trasami, a to přes město nebo pro obyvatele Třebíče lépe mimo něj.

Děti Země také zpochybňují druhý důvod stavby nové silnice, neboť má prý zajistit průjezd nadrozměrných nákladů při stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. Podle nich ve spise opět chyběly konkrétní doklady, že jednak potřebný objem elektřiny kolem roku 2036 nelze získat i bez nového jaderného bloku a jednak že tyto náklady nelze do Dukovan dovézt i bez nové silnice, třeba po dnešních silnicích a po železnici.

ŘSD ČR ve svém letáku z října 2022 uvádí, že obchvat délky 6,5 km má v roce 2022 získat stanovisko EIA, v roce 2023 územní rozhodnutí, v roce 2024 stavební povolení a v roce 2029 má dojít k jeho zprovoznění.

*****

(c) Tisková zpráva Dětí Země


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies