ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Zpráva o stavu jaderného průmyslu:  Podíl jádra na světové energetice setrvale klesá

Zpráva o stavu jaderného průmyslu: Podíl jádra na světové energetice setrvale klesá

Hlavní fakta z každoroční uznávané Zprávy o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021 pro české publikum představil Mycle Schneider, její vedoucí autor a nezávislý analytik jaderné energetiky.  Hutná analýza přináší komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách včetně informací o věku, provozu, výrobě, výstavbě, uzavírání a likvidaci reaktorů.  Dokládá, že jaderný průmysl má dobu své největší slávy dávno za sebou a čeká jej postupný útlum, nikoli nová role při náhradě fosilních paliv kvůli ochraně klimatu. Podíl jaderné energie na světové výrobě elektřiny klesl za čtvrt století o více než 40 %. 

České zaměření na stavbu nových reaktorů je tak plavbou proti proudu. Zpráva také ukazuje, jak mnoho stavěných projektů trpí zpožďováním a výrazným zdražováním v průběhu  výstavby. Není důvod předpokládat, že u nového reaktoru v Dukovanech tomu bude jinak.

Mezi  závěry Zprávy patří:

  • V polovině roku 2021 bylo ve 33 zemích v provozu 415 jaderných reaktorů, což je o sedm více než v polovině roku 2020, ale stále méně než v půli roku 2019 a o 23 méně než v roce 2002, kdy  počet kulminoval na 438.
  • Na celém světě bylo v roce 2020 spuštěno pět reaktorů, mimo jiné první bloky v Bělorusku a Spojených arabských emirátech. To je o osm méně, než bylo v plánu. Oproti tomu bylo definitivně odstaveno šest bloků.
  • Celkový provozovaný jaderný výkon vzrostl oproti předešlému roku o 1,9 %, takže v polovině roku 2021 dosáhl 369 GW, ale výroba elektřiny z jádra v roce 2020 poklesla o více než 100 TWh.
  • Podíl jaderné energetiky na světové hrubé výrobě elektřiny nadále pomalu, ale jistě klesá, a to z maxima 17,5 % v roce 1996 na 10,1 % v roce 2020. Podíl jaderné energetiky na celosvětové primární spotřebě energie zůstává od roku 2014 stabilní okolo 4,3 %.
  • Střední věk reaktorového parku na celém světě se od roku 1984 setrvale zvyšuje a dnes činí zhruba 31 let, přičemž každý pátý reaktor je starší než 40 let.  Pouhých 6 reaktorů je provozováno 51 a více let. Střední věk při ukončení provozu 23 bloků v letech 2016–2020 činil 42,6 roku.
  • Kdyby všechny v současnosti provozované reaktory zůstaly v síti do konce své (i prodloužené) životnosti a byly zprovozněny všechny bloky ve výstavbě, které již měly být v provozu, muselo by být do konce roku 2030 k udržení stávajícího stavu uvedeno do provozu dalších 123 reaktorů, tedy přibližně  jeden reaktor každý měsíc. To by obnášelo v současném desetiletí více než zdvojnásobit roční tempo výstavby, které ale vykazuje klesající trend.
  • K 1. červenci 2021 bylo ve výstavbě 53 reaktorů, z nichž 18 je v Číně. Alespoň 31 projektů výstavby je ve skluzu v řádu let. Průměrná doba od zahájení výstavby do připojení k síti u reaktorů zprovozněných v posledním desetiletí činila 10 let.
  • Celkové náklady spojené s výstavbou a provozem jaderné elektrárny vztažené na počet megawattho­din, které zdroj vyrobí za dobu své životnosti (charakteristika LCOE - Levelized Costs of Energy) vzrostly mezi lety 2009 a 2020  o 33 %.

Zprávu o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021 – Stručné shrnutí v českém jazyce si můžete stáhnout zde:
https://temelin.cz/images/PDF/wnisr_2021_shrnuti_cz.pdf

Prezentace a diskuse výsledků Zprávy v podání jejího hlavního autora Mycle Schneidera, která proběhla 19. 10. 2021 pro české publikum je k dispozici zde: https://youtu.be/t9HnNPWtZ-E . Záznam je v originálním jazyce spíkrů, hlavní část tedy anglicky.

Webinář připravila Calla a Hnutí DUHA ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung.

Mycle Schneider, autor zprávy a analytik jaderné energetiky řekl: “Považuji za znepokojující, že stále roste rozdíl mezi tím, jak široká veřejnost vnímá jadernou energetiku, a skutečným stavem tohoto sektoru. Příspěvek jaderných elektráren k energetickému zásobování klesá v globálním měřítku k bezvýznamnosti. Řada projektů, o kterých se mluví, zůstává pouze v oblasti divoké fantazie."

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: “Data o stavu jaderného průmyslu ve světě dokládají, že jaderná energetika bude mít i nadále klesající podíl na zajištění energetických potřeb lidstva.  Je drahá, zůstává po ní statisíce let nebezpečný radioaktivní odpad, rizika vážných havárií přetrvávají a nezmizelo ani nebezpečí šíření zneužitelných technologií a materiálů do nestabilních zemí.  Nepřijde-li jaderný průmysl s něčím zásadně novým, nemá šanci podílet se na náhradě spalování fosilních paliv a ochraně klimatu.”

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl: “Při čtení obsáhlé Zprávy o stavu jaderného průmyslu stojí za to vyhledat si pasáže, které se týkají potenciálních dodavatelů výstavby nového bloku v Dukovanech. KHNP je zmiňována hlavně v souvislosti s rozsáhlým korupčním skandálem, informace o Westinghouse se týkají hlavně okolností bankrotu firmy. Francouzská EDF je spojována především s úsilím o dostavbu dlouhodobě zpožděného bloku ve Flamanville, skandál s falšováním dokumentace padá na vrub firmy Areva předtím, než ji EDF převzala. Výběr nebude jednoduchý.”

*****

(c) Tisková zpráva Hnutí DUHA a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí // obrázek: www.worldnuclearreport.org


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies