Dotčené obce očekávají od nové vlády slíbené změny: posílení práv při rozhodování o úložišti a alternativy k úložišti

Členové Platformy proti hlubinnému úložišti se setkali v Chanovicích v Pošumaví na svém již 11. členském shromáždění, aby prodiskutovali aktuální situaci při vyhledávání místa pro hlubinné uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice a naplánovali další kroky.  Vyměnili si při tom zkušenosti i se starosty z nově přidané lokality Janoch od Temelína. S odkazem na koaliční smlouvu nové vlády [1] i její programové prohlášení očekávají změny, které posunou dnešní stav dlouho trvajícího sporu mezi dotčenými obcemi a jejich obyvateli a státními úřady.

Ministerstvo průmyslu dopracovalo návrh nového zákona „o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu“. Pokud by jej vláda v této podobě přijala, nedojde k naplnění slibů daných obecním samosprávám. Navržená míra zapojení obcí a veřejnosti do procesu rozhodování o výběru lokality pro úložiště je v něm nedostatečná a nemůže zajistit respektování zájmů obcí a jejich občanů, jak je požaduje atomový zákon i evropská směrnice o jaderných odpadech [2]. Jde o důsledek přístupu minulého ministra Karla Havlíčka, který zcela odmítl připomínky obcí a prosazoval návrh v rozporu i se Svazem měst a obcí ČR.

V souvislosti s podmínkou Evropské komise zprovoznit hlubinné úložiště již do roku 2050, pokud chce stát deklarovat jadernou energetiku jako udržitelnou technologii podle nové evropské taxonomie, odmítá Platforma proti hlubinnému úložišti úvahy o urychlení výběru hlavní a záložní lokality, které je nyní plánováno do roku 2030.  V tomto roce by měla být podle ministerských úředníků vládě předložena aktualizace vládní koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Je to příležitost poctivě porovnat a zvážit všechna rizika a přínosy i jiných uskutečnitelných řešení, jak naložit s vysoko radioaktivními odpady.  Řešení, které bude upřednostněno, by ale mělo mít co nejmenší dopady na životní prostředí a na život lidí v dotčených obcích.  

Platforma proti hlubinnému úložišti požádala nového ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu o schůzku. Na ní chce diskutovat otázky vládní koncepce a otevřít problém zmíněné nevyhovující legislativy a nabídnout spolupráci na jejím dopracování.

Po přestávce vynucené pandemií koronaviru chystají obce z lokalit vybraných pro hledání úložiště v sobotu 9. dubna 2022 připomenout své zájmy na celostátním Dnu proti úložišti.

Platformu proti hlubinnému úložišti bude do konce roku 2022 jako mluvčí zastupovat starosta Chanovic Petr Klásek.

Petr Klásek, starosta obce Chanovice a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti řekl:  „Jako rodák  z Pošumaví a letitý starosta nemohu zaprodat odkaz předků a budoucnost potomků. Nemluvě o lidském rovném vzájemném chování a demokratickém jednání. Bohužel již od poloviny 90. let a zvláště od roku 2003 nás, kteří trvale žijeme v lokalitách, které státní instituce určily k možnému trvalému uložení vysoce radioaktivního materiálu, politici a pracovníci MPO a SÚRAO berou jako osoby, na které se nemusí nijak moc ohlížet.“

Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 51 členů (35 obcí a měst a 16 spolků) za účelem prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí. www.platformaprotiulozisti.cz

*****

(c) Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti

Další informace může poskytnout:
Petr Klásek, starosta obce Chanovice a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, tel.: 606 745 795, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poznámky:

[1] "Posílíme práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Jsme otevřeni i jiným řešením, než je konečné hlubinné úložiště v ČR.", Koaliční smlouva uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou, stranou KDU-ČSL,  stranou TOP 09 (koalice SPOLU), Českou pirátskou stranou a hnutím STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  (koalice Piráti a Starostové) na volební období 2021–2025

[2] Atomový zákon č. 263/2016 Sb., par. 108 odst. (4): „Postup při stanovení průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, postup při stanovení chráněného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, postup při povolování provozování úložiště radioaktivního odpadu a postup, jak zajistit respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich občanů v těchto procesech, stanoví zvláštní zákon.“.
Směrnice Rady 2011/70/Euratom v článku 10 Transparentnost, odst. 2 uvádí: „Členské státy zajistí, aby veřejnost měla v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.“