Pasovský zemský rada Kneidinger: Doufáme, že tento kalich nebudeme muset pít

Naději, že „tento kalich nebudou muset pít“, vyjádřil na shromáždění starostů zemský rada okresu Pasov v Bavorsku Raimung Kneidinger ohledně německého procesu hledání vhodného místa pro stavbu konečného jaderného úložiště v Německu. Aktuální informace ohledně vyhledávání místa pro konečné jaderné úložiště zúčastněným starostům předal Martin Behringer, starosta obce Thurmansbang ze sousedního okresu Freyung - Grafenau, který je získal z první ruky na „odborné konferenci jednotlivých oblastí“ a na „pracovní skupině: Příprava“. S poukazem na lokalitu Saldenburg zdůraznil, že nikdy není dost pozdě na protesty proti takovému rozhodnutí.

Behringer kritizuje průběžnou zprávu BGE

Toto téma velmi aktivně sledujeme, protože se můžeme stát zcela lehce postiženou lokalitou, komentoval Kneidinger přednášku Behringera v dolnorakouské hale v Ruhstorfu. Behringer ve své přednášce kritizoval průběžnou zprávu, kterou koncem září 2020 vydala Spolková společnost pro konečné skladování BGE, která je podle jeho slov „neuvěřitelně špatně zpracovaná“ a neodpovídá spolkovému zákonu o hledání úložiště z roku 2017.

Výchozí situaci Behringer popsal následovně: Až do data odstoupení Německa od využívání jaderné energie v roce 2022 a do přechodu země k čistým zdrojům energie nadále poroste množství radioaktivních odpadů v Německu. Jedná se o více než 600 tisíc kubíků nízko a středně radioaktivních odpadů a 1 900 kontejnerů Castor s 27 tisíci kubíky vysoce radioaktivních odpadů. Společenský a politický konsensus směřuje ke konečnému uložení vysoce radioaktivních odpadů pod zemí, na území Německa, v jílovém, solném nebo krystalickém prostředí. Německo se rozhodlo hledat co nejvhodnější lokalitu společně v transparentním, otevřeném procesu, založeném na vědeckém základě, kterého se může účastnit veřejnost.

Vyzvednutelnost do 500 let

Bezpečnost takového úložiště musí být zajištěna minimálně na jeden milión let s tím, že uložený materiál musí být kdykoli opět vyzvednutelný během fáze provozu (50 let) a minimálně dalších 500 let během jeho uložení. Lokalita má být vybrána do roku 2031. Úložiště by mělo zahájit svůj provoz v roce 2050. Behringer zdůraznil, že vzhledem k tomu, že BGO nyní vybrala obrovské plochy, které přichází v úvahu pro budoucí stavbu jaderného úložiště, zůstává nadále zcela otevřeno, jak se BGE dostane k menším úložišťovým lokalitám. Hlavním bodem kritiky zůstává, že pro tuto fázi vyhledávání ještě není plánována účast veřejnosti. Behringer si dále postěžoval, že pouze dotčení mají ve zrychleném řízení právo přezkumu výsledku, ke kterému BGE během své tříleté práce došla.

Behringerův závěr: „Bude tedy velmi důležité, aby se zlepšila účast veřejnosti. Neboť ve svém dalším stanoví BGE úložišťové regiony, přičemž se bude jednat o mnohem menší lokality než dnes." Na tomto výběrů se musí podle Behringera podílet vědci, spolky a občané. Behringer dále kritizoval skutečnost, že Německo z hledání vyloučilo lokalitu Gorleben, která již byla téměř dokonale prozkoumaná. „To nás trochu překvapilo,“ dodal Behringer, který účastníky shromáždění informoval o tom, že se všechny lokality srovnávají s Gorlebenem. Otázkou podle něj je, co se stane, když se nenajde žádné vhodnější místo než Gorleben.

Virtuální zasedání pracovních skupin

Starosta Thurmansbangu nastínil další termíny, především virtuální zasedání pracovních skupin, na které se mohou zájemci hlásit. Behringer nabádal účastníky zasedání, aby byli aktivní již nyní, protože se jedná „o náš region“ a „v této věci musíme postupovat společně“.

Důležitá je podle něj výměna informací v rámci plánovaného „doprovodného výboru k hledání jaderného úložiště“ pro okresy Freyung – Grafenau, okres Pasov a město Pasov a okresy Regen a Deffendorf. Behringer si v tomto výboru představuje účast odborníků, spolků, zemských radů, starostů a zástupců zemských sněmů, ale také občanů, kteří se budou intenzivně zaobírat procesem výběrů jaderného úložiště a budou o něm informovat veřejnost.

Behringer také vyzval zúčastněné starosty ke vstupu do „Občanské iniciativy proti plánovanému úložišti v Saldenburském granitu“ a ujišťoval, že je nejvyšší čas postavit se na odpor proti plánovanému záměru stavby úložiště v jejich regionu. Pasovský zemský rada Kneidinger považuje vznik „doprovodného výboru k hledání jaderného úložiště“ za smysluplný: „Nesmíme další vývoj procesu hledání úložiště podcenit,“ řekl zemský rada Raimund Kneidinger. Starostka Hauzenbergu Gudrun Donauberg poděkovala Martinu Behringerovi za jeho angažmá a pochválila ho za jeho přednášku a předání aktuálních informací ostatním starostům a dodala: „Produkce jaderného odpadu se musí zcela zastavit, když ani teď nevíme, kam s ním.“

****

Zdroj: "Hoffnung, dass dieser Kelch an uns vorübergeht", Die Passauer Neue Presse,  B.Brunner, 28.4.2021 // Mapa  viz mapy.cz

Přeložila Gabriela Reitinger, OIŽP