Správa úložišť opět utajovala informace nezákonně

Městský soud v Praze zrušil další rozhodnutí ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), kterým v roce 2017 odmítl poskytnout informace spolku Calla – Sdružení pro záchranu prostředí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Soud pro odmítnutí poskytnout technicko-ekonomické studie realizace výzkumného programu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov nenašel žádný zákonný důvod a vrátil věc k novému rozhodnutí.  Callu v této soudní při zastupovala právní kancelář Doucha Šikola advokáti s.r.o.. Calla již v minulosti vůči utajování informací ze strany SÚRAO u soudu uspěla, a to v roce 2002 a 2016.  

Calla o technicko-ekonomické studie, které měly zpětně odůvodnit ražbu podzemních tunelů v dnes bývalém uranovém dole v Rožné pro potřeby Správy úložišť radioaktivních odpadů, požádala, jelikož od počátku kriticky sleduje podivný vznik tohoto projektu.  Ten na svůj provoz již nyní nabaluje další a další požadavky na veřejné financování v miliardách korun.

K projektu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov se naposledy kriticky vyjádřil Nejvyšší kontrolní úřad: „Výdaje na provoz pracoviště nepovažuje NKÚ za dostatečně účelné a hospodárné.“.  Již dříve vážné pochybnosti o smysluplnosti vznášel Státní úřad pro jadernou bezpečnost, například ve své výroční zprávě za rok 2017 takto:  „… lze konstatovat, že příprava projektu proběhla ukvapeně, bez analýzy a osvojení si závěrů obdobných zahraničních projektů, bez předcházející komunikace se širší odbornou veřejností a celý projekt nebyl podroben nezávislé odborné oponentuře. Již dnes je zřejmé, že v lokalitě budoucího hlubinného úložiště bude nutno vybudovat další, konfirmační podzemní laboratoř a tak i ekonomické argumenty výhodnosti realizace PVP Bukov do značné míry pozbývají svou platnost. SÚJB na základě nezávislých posudků obou částí Studie (technicko-ekonomická studie výzkumného programu, pozn. aut.) vyjádřil v dopisu ministrovi průmyslu a obchodu své negativní stanovisko k celému projektu PVP Bukov a považuje ho z odborného hlediska za neodůvodněný, bez přímého dopadu na bezpečnost budoucího hlubinného úložiště.“

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: „Nesmyslné utajování informací, které by měly být veřejně dostupné, bylo dlouho standardem práce Správy úložišť. Nový ředitel tak svým rozhodnutím, před které ho postavil rozsudek, bude moci dokázat, že tato praxe se stala minulostí. A zejména, že v případě Bukova není co tajit.“

****

(c) Tisková zpráva Cally // foto:  archiv Cally