Temelínomika - Ivan Kotev, Candole Partners

Aneb "Proč si ČEZ nemůže dovolit vybudovat Temelín 3 a 4 ?". Studie analyzuje, proč za daných okolností investice do dalších bloků JETE ekonomicky nedávají smysl.  V první části jsou přezkoumány náklady projektu a zváženo, jaké náklady by mohly být přehlédnutyPak je zhodnocena finanční situace společnosti ČEZ aidentifikovány důvody, proč si nemůže dovolit postavit další bloky v Temelíně.

Autor: Ivan Kotev, Candole Partners.