Hlubinné úložiště v Česku

Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

/Aktuální informace k hledání hlubinného úložiště jaderného odpadu v ČR, prezentované on-line 21. 10. na akci pořádané rakouskými organizacemi Waldviertel Energie-Stammtish a anti atom komitee. Video zde:
https://www.youtube.com/watch?v=XfVpBsewaD8&t=16s /