Uranium mining in the Czech republic [anglicky]

Olga Kališová, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

/prezentace z The Festival of the Future z 10. září 2016 v Berlíně/