Zpravodaj "Jaderný odpad" - 2/2019

Calla ve spolupráci s Hnutím DUHA vydala další číslo zpravodaje Jaderný odpad, který je věnovaný problematice hledání řešení, jak naložit s jaderným odpadem. Po nadějných změnách ve vedení Správy úložišť zkraje roku 2019, jež slibovaly odblokování konfliktní patové situace mezi obecními samosprávami a státními úřady, se nám zase začíná stmívat. Návrh zákona, který měl zlepšit postavení obcí, nepřináší potřebné změny a vyžádané připomínky obcí ministerští úředníci zahodili.  Zodpovědný ministr průmyslu Havlíček pak razantně slibuje vybrat čtyři lokality do poloviny nadcházejícího roku 2020 navzdory všem.

Ve zpravodaji se o tomto aktuálním dění dočtete, zveřejňujeme i stanoviska Platformy proti hlubinnému úložišti, která vydala k postupu přípravy věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru a výstavby úložiště a k přizvání zástupců obcí do Poradního panelu expertů pro výběr čtyř lokalit úložiště. Podíváme se na některé akce, které se v Česku uskutečnily a také na dění u našeho souseda – v Německu. V pravidelném rozhovoru tentokrát zpovídáme Edvarda Sequense, který se problematice věnuje už pěknou řádku let a nyní pracuje jako sekretář zmíněné Platformy.