Americké úřady posuzují únik radioaktivního plynu v čínské jaderné elektrárně

Zpravodajský kanál CNN přinesl 14. června informaci o tom, že vládní bezpečnostní experti Spojených států se zabývají zprávou o úniku radioaktivního plynu z čínské jaderné elektrárny Tchaj-šan. Podle informací CNN požádala americké úřady o spolupráci francouzská společnost Framatome, která zmíněnou elektrárnu částečně vlastní a pomáhá zajišťovat její provoz. Framatome svoji žádost odůvodnil bezprostředním radiačním ohrožením. V elektrárně Tchaj-šan byly uvedeny do provozu první reaktory EPR vyvinuté francouzskou společností Areva (nyní Framatome), které se stavějí i ve finském Olkiluotu a francouzském Flamanville.

Framatome zároveň upozornil, že čínský jaderný dozor zvýšil hodnotu limitu pro radiaci naměřenou v okolí elektrárny, aby nebylo nutné odstavit reaktory. Americké úřady na základě přezkoumání dostupných informací dospěly k názoru, že situace není kritická a neznamená přímé ohrožení pro personál elektrárny ani obyvatelstvo v okolí.

Netradiční postup, kdy francouzská firma žádá o konzultace americké úřady kvůli problému v čínské elektrárně, vede ke spekulacím o problémech v komunikaci mezi francouzskou a čínskou stranou. O pozornosti, kterou americké úřady problému věnují, svědčí opakované schůzky Národní bezpečnostní rady na úrovni vysokých úředníků. Ti vstoupili do kontaktu i s francouzskou a čínskou vládou, ale obsah konzultací není znám. Spojené státy každopádně trvají na tom, aby byly dodrženy postupy podle platných dohod o jaderných nehodách.

Na webu elektrárny Tchaj-šan bylo uvedeno, že environmentální ukazatele v okolí elektrárny jsou normální. Za pozornost pak stojí zmínka, že na druhém bloku byla dokončena nespecifikovaná oprava a následně byl 10. června připojen k síti. Podle provozovatele pracují oba bloky v souladu s licencí jaderného dozoru.

Společnost EDF, která je většinovým vlastníkem Framatome, uvedla, že podle dostupných informací je příčinou zvýšené radiace degradace pouzder palivových tyčí. Na netěsnost pouzder upozorňovala již zpráva o testech provedených při odstávce v říjnu 2020.

Cheryl Rofer, bývalá pracovnice laboratoře v Los Alamos uvedla: „Únik plynu svědčí o tom, že některá z bezpečnostních bariér byla narušena. Nedá se vyloučit, že došlo k prasknutí palivového článku, což by byl poměrně vážný problém, který by si vyžádal odstavení reaktoru a výměnu paliva.“

CNN se nepodařilo získat vyjádření čínských úřadů.

Více informací: Exclusive: US assessing reported leak at Chinese nuclear power facility, 14. 6. 2021, Zachary Cohen, CNN

****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto:  Wikimedia Commons