EDF detekovala korozní trhliny u reaktoru v elektrárně Blayais 4

Byznysový portál Kpler zveřejnil na začátku března blog Emerica de Vigana, ve kterém autor hodnotí riziko dalšího rozšíření problému korozních trhlin u francouzských reaktorů z pohledu vývoje velkoobchodní ceny elektřiny. Text přinášíme ve zkráceném překladu.

Francouzský jaderný dozor  ASN oznámil začátkem března 2024, že společnost EDF detekovala korozní trhliny na některých svarech potrubí jaderného reaktoru Blayais 4. Problém korozních trhlin, který byl příčinou omezení výkonu francouzských jaderných elektráren v roce 2022, se dosud týkal především novějších reaktorů s výkonem  1300 nebo 1450 MW (například v elektrárnách Chooz, Civaux nebo Penly). EDF provádí v posledních měsících rozsáhlou sérii kontrol, detekování korozních trhlin u staršího reaktoru Blayais 4 s výkonem 900 MW je ovšem překvapivé.

Znamená to začátek další série bezpečnostních odstávek francouzských jaderných reaktorů a následného nárůstu velkoobchodní ceny elektřiny na evropském trhu? Autor tohoto blogu si z níže popsaných důvodů nemyslí, že by tento scénář byl pravděpodobný. 

Především je zde významný rozdíl oproti situaci při prvním detekování korozních trhlin u reaktorů s výkonem 1450 MW. Zatímco v roce 2021 šlo pro ASN a EDF o nový problém, který vedl k odstavení reaktorů, za uplynulé měsíce získali provozovatel i jaderný dozor řadu zkušeností. Aktuálně panuje shoda na tom, že není třeba reaktory okamžitě odstavovat, ale stačí vyměnit vadné díly během plánovaných odstávek. Je ovšem třeba počítat s tím, že odstávky na údržbu a výměnu paliva budou trvat delší dobu. Ani v případě delších odstávek jaderných reaktorů však nehrozí, že by ostatní dostupné zdroje během jara a léta nepokryly poptávku po elektřině. 

Blog v plném znění najdete na adrese: https://www.kpler.com/blog/blayais-reactor-corrosion 

****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz / Foto: Wikimedia Commons