EDF zveřejnila navýšení ceny jaderné elektrárny Hinkley Point až o 2,9 miliardy liber

Jaderná elektrárna Hinkley Point se dvěma reaktory EPR, kterou na zakázku britské vlády staví společnost EDF, bude ve srovnání s posledním odhadem z roku 2017 dražší o 1,9 až 2,9 miliardy liber. Vyplývá to z aktuálního vyjádření společnosti EDF.  Celková cena elektrárny se tak dostala na úroveň 21,5 až 22,5 miliardy liber v cenách roku 2015. V hodnotě používané pro porovnání zdrojů různého výkonu se cena Hinkley Point dostala na 7635 až 7990 eur/kW.

Uváděná částka vyjadřuje takzvané „overnight costs“, tedy teoretickou cenu v případě, že by elektrárna byla postavena za jednu noc. Do částky tedy nejsou započítány úroky z úvěrů, které investor musí platit již během výstavby. Evropská komise odhadovala v roce 2014 náklady výstavby Hinkley Point včetně finančních nákladů na 24,5 miliardy liber. Tento odhad nebyl aktualizován a závisí na konkrétních půjčkách, které se EDF podaří dojednat.

Hlavní manažer výstavby Stuart Crooks uvedl, že narostlo riziko prodloužení harmonogramu výstavby, ale termín spuštění do konce roku 2025 uvedený ve smlouvě s britskou vládou stále zůstává v platnosti. V případě, že by se doba výstavby protáhla o více než čtyři roky, tak bude EDF postižena finančně – dojde ke zkrácení doby, po kterou bude mít nárok na garantovanou cenu elektřiny.

Podle smlouvy mezi EDF a britskou vládou má produkce elektrárny garantovanou cenu elektřiny na úrovni 92,5 libry/MWh po dobu 35 let. Částka je uvedena v cenách roku 2012, reálná cena bude záviset na vývoji inflace. Kdyby byla elektrárny spuštěna dnes, činila by garantovaná cena 108,3 liber/MWh v cenách roku 2019. Tržní cena se v posledních měsících pohybuje mezi hodnotami 35 a 65 liber/MWh.

Zveřejněný nárůst nákladů nemá na garantovanou cenu žádný vliv a zhoršuje tak ekonomickou bilanci projektu z pohledu investora.

Více informací:
https://uk.reuters.com/article/uk-britain-nuclear-hinkley-edf/french-power-group-edf-raises-cost-estimate-for-hinkley-point-c-idUKKBN1WA0K1

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz // Foto: Wikimedia Commons, Nick Chipchase