Modulární reaktor NuScale přišel o pilotní projekt

Společnost NuScale Power Corporation, která se snaží uvést na trh stejnojmenný modulární reaktor, oznámila 8. listopadu ukončení spolupráce, která měla vést k výstavbě pilotního projektu se šesti reaktory. Na ukončení projektu se NuScale dohodla s konsorciem padesáti městských energetických společností s názvem UAMPS (Utah Associated Municipal Power Systems), které podle původního záměru mělo být hlavním investorem pilotního projektu. UAMPS se nepodařilo získat dostatečné prostředky, které by umožnily pilotní projekt uskutečnit. Oba subjekty ve spolupráci s federálním ministerstvem energetiky, které na pilotní projekt poskytlo dotaci, podnikají kroky k jeho ukončení.

Již v lednu byl oznámen nárůst stavebních nákladů způsobený především inflací a zdražením klíčových materiálů. Cena projektu se šesti reaktory NuScale (každý o výkonu 77 MW) se dostala na 9,3 miliardy dolarů včetně finančních nákladů, přičemž 4,2 miliardy dolarů měla být pokryta z dotace federálního ministerstva energetiky na pilotní projekt. V přepočtu na jeden kilowatt se odhadované náklady dostaly zhruba o 40 % výše než u prodražené elektrárny Vogtle ve státě Georgia. 

NuScale dosud jako jediný z vyvíjených malých modulárních reaktorů splňoval základní podmínky pro uvedení na trh – posouzení jaderného dozoru, spolupráci se zkušenou inženýrskou společností a investora pro pilotní projekt. Po ukončení spolupráce s UAMPS musí NuScale investora do pilotního projektu opět hledat.

Na nejistou budoucnost projektu v Utahu nedávno upozornil profesor Stephen Thomase ve studii „Perspektivy malých modulárních reaktorů v České republice“, kterou vydala pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Callou a Hnutím DUHA.  Zmiňuje v ní i další rizika spojená s modulárním reaktorem NuScale, který patří mezi sedm technologií, o jejichž využití v České republice uvažuje firma ČEZ.

Více informací: https://www.nuscalepower.com/en/news/press-releases/2023/uamps-and-nuscale-power-agree-to-terminate-the-carbon-free-power-project

****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // Obrázek:  Madis Vasser