Lidé podle průzkumu očekávají rozvoj OZE a úspory energie

Průzkum veřejného mínění provedený společností OMG (Omnicom Media Group OMGbus: Povědomí o sdruženích, energetická nezávislost, udržitelnost, březen 2023, 500 respondentů) ukázal, že největší část lidí (58,4 %) by volila pro energetickou strategii ČR jako priority rozvoj OZE a na druhém místě (47,8 %) úspory energie. Na třetím až pátém místě (mezi 33 a 35 % respondentů) jsou požadavky jako posílení elektrického vedení, aby mohly být bez problémů připojovány střešní fotovoltaiky, rozšiřování komunitní energetiky a výstavba nových jaderných reaktorů. Malou podporu (13 %) má naopak obnovení dodávek zemního plynu z Ruska.

Pokud měli respondenti určit jednu prioritu, pak největší podíl lidí (22,2 %) volí opět rozvoj OZE, druhý největší pak výstavbu jaderných reaktorů (16,6 %) a třetí jsou úspory energie (14,6 %). Naopak prodloužení provozu uhelných dolů a elektráren označilo za prioritu jen 5,4 %.respondentů. 

2. května se poprvé sejdou Platforma a Komise pro strategie v oblasti energetiky a klimatu, které vláda zřídila při schválení východisek Státní energetické koncepce ČR. Komisi mají tvořit zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a dalších ministerstev, Úřadu vlády ČR a Energetického regulačního úřadu. Platformu pak doplňují zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, asociace ekologických organizací Zelený kruh, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR.

Ekologické organizace budou - stejně jako dříve do vládou již schválených východisek energetické koncepce - prosazovat, aby se energetická koncepce státu zaměřila na otevírání trhu novým řešením a zajištění infrastruktury a kapacit pro rozvoj obnovitelných zdrojů, zajištění odklonu od uhlí do roku 2033 a oživení uhelných regionů, zahrnutí všech sociálních skupin do spravedlivé transformace energetiky a založení energetické bezpečnosti na evropském rozměru bez fixování se na stavbu nových drahých a problematických jaderných reaktorů.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, který bude na dnešním jednání zastupovat Zelený kruh, říká: “Postoje lidí v ČR celkem jasně preferují rozvoj obnovitelných zdrojů a úspory energie, jako těžiště nové energetické koncepce našeho státu. Naopak prodlužování provozu uhelných dolů a elektráren či obnovení dodávek plynu z Ruska si přeje jen málokdo. Vláda tedy udělala dobře, že odklon od uhlí do roku 2033 je součástí zadání nastávající tvorby Státní energetické koncepce. Stejně tak by měla lidem vyjít vstříc a zaměřit koncepci ještě více na rozvoj obnovitelných zdrojů a úspory energie. V rámci Platformy pro strategie v oblasti energetiky a klimatu to budeme prosazovat.”   

Jaroslav Bican, koordinátor energetické kampaně Greenpeace ČR, říká: “Oceňujeme, že ve vládních východiscích Státní energetické koncepce ČR se nachází naprostý útlum využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla do roku 2033. Nelze však zapomínat ani na samotnou těžbu uhlí, pokud chceme splnit naše klimatické závazky a dosáhnout cíle klimatické neutrality do roku 2050. Vláda se v programovém prohlášení zavázala vytvářet podmínky pro odklon od uhlí do uvedeného roku, tento odklon ale musí zahrnovat i konec těžby, jinak o žádný odklon nepůjde. Je proto důležité, aby Platforma a Komise prosadili do energetické koncepce státu konkrétní nástroje, aby se uhlí do roku 2033 přestalo nejen spalovat v elektrárnách, ale i těžit.” 

Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku, říká: “Česko má obrovský nevyužitý potenciál obnovitelné energie a podle výsledků průzkumu mají obnovitelné zdroje i širokou podporu veřejnosti. Zatím ale stále chybí promyšlená strategie, která by Česko k čisté energetice založené na obnovitelných zdrojích skutečně nasměřovala. Příprava nové Státní energetické koncepce je velkou příležitostí, jak tohle změnit.”

Edvard Sequens, energetický konzultant v Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, doplňuje: “Vládou schválená východiska  předem preferují silný rozvoj jaderné energetiky, který je ale založen zejména na přáních politiků, nikoliv na reálných možnostech ekonomiky či realizačních firem. Rozhodně pak nestojí na potřebě rychle snížit emise skleníkových plynů a připravit naši energetiku na využití potenciálu, který nabízí obnovitelné zdroje. Proto budeme chtít, aby předem daný růst podílu jaderných elektráren nebyl povinným zadáním do modelování  možné podoby budoucí energetiky.” 

Kontakty:
Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, tel.: 723 559 495, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jaroslav Bican, koordinátor energetické kampaně Greenpeace ČR, tel.: 773 721 237, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku, tel.: 770 164 203, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Edvard Sequens, energetický konzultant v Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, tel.: 602 282 399, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

*****

(c) Společná tisková zpráva nevládních organizací zabývajících se energetikou