ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Stabilní růst německé zelené energie

Rozhodnutí nahradit atomové zdroje obnovitelnými po fukušimské havárii vychází z dlouhodobého směřování německé ekonomiky. Nedávno zveřejnil německý Spolkový úřad pro přehled desetiletého vývoje obnovitelných zdrojů. Z dat za minulé desetiletí vyplývá, že zelené zdroje skočily o dynamických 256 procent.

 

Ekonomika hnaná větrem a sluncem

Sektor čisté energetiky byl ve sledovaném období jedním z mála, který stabilně rostl. Další zdroje zaznamenaly pouze propad nebo stagnaci. Téměř konstantní zůstal podíl zemního plynu, který mezi lety 2000 a 2009 klesl o 1,6 %. Rapidní pokles zaznamenala v tomto období atomová energetika – a to až o pětinu (20,5 %). Menší podíl jaderné elektřiny vyplývá zejména z častých odstávek v letech 2006 a 2007 a není do něj zahnut ještě výraznější sestup daný rozhodnutím německé vlády odstavit osm reaktorů po katastrofální nehodě v japonské Fukušimě.

Německým hospodářství se v investicích do růstu obnovitelných zdrojů protočilo roce 2009 20,1 miliard euro. Výroba komponent pro čistou energetiku přinesla tržby i do dalších odvětví. Strojírenství se podílelo dodávkami pro fotovoltaické elektrárny zakázkami s obratem 8 miliard euro a pro větrné turbíny 5 miliardami eur. Ze snižování emisí a spotřeby paliv těžily také další obory. Stavebnictvím díky podpoře energetické renovace budov prošlo 5,9 miliardy euro.

Méně odpadů, čistší vzduch

Ekonomika u našich sousedů zaznamenala i řadu dalších pozitivních proměn. Podařilo se snížit spotřebu surovin během deseti let o 11,1 % a spotřeba energie byla v roce 2010 oproti roku 2000 nižší o 2,4 %.

Na snížení spotřeby energie i materiálů měla bezesporu vliv hospodářská recese poklesem výbory. Na druhou stranu Německo dlouhodobě patří ke státům, které podporují recyklaci. Například míra třídění komunálního odpadu se pohybuje okolo 50 %, obdobně jako v sousedním Rakousku. Spolková vláda také podporuje investice do snižování energetické náročnosti budov i průmyslu. Inovace tak nejsou založeny pouze na sektoru obnovitelné energetiky, ale jako celek provázané s celou ekonomikou.

Menší spotřeba energie a postupné snižování elektřiny z konvenčních zdrojů vede také ke snižování znečištění ovzduší. Během minulého desetiletí klesly emise skleníkových plynů téměř o osm procent. Klíčovým byl přitom růst zelené energetiky – na poklesu emisí se podílely skoro sedmi procenty.

Německo nám tak ukazuje, jak je důležitá stabilní podpora pro investice do zatím ekonomicky náročných inovativních, ale čistých technologií. Výhody těží již dnes: menší znečištění, více pracovních míst v šetrném průmyslu a také podpora regionálních podniků a vzdělanosti. Zvládne-li celkový přechod na 100% obnovitelný systém, bude moci dlouhodobě těžit z vývozu znalostí a získaných patentů. Vše zatím nasvědčuje, že v této zkoušce obstojí a Česko bude za pár let tiše závidět.

*****

(c) Redakce Temelí.cz // Foto (c) EWEA

Martin Sedlák
Martin Sedlák
Spolupracuje s Aliancí pro energetickou soběstačnost (www.alies.cz), analytickým centrem, které propojuje producenty energie z obnovitelných zdrojů, profesionály z oblasti šetrného využívání energie s veřejným prostorem. V minulosti řídil projekt Chytrá energie, energetické koncepce ekologických organizací. Ve volném čase spolupracuje na projektu Česko hledá budoucnost, který má za cíl formulovat alternativní, odvážnou, ale přitom realistickou vizi pro Českou republiku příštích patnácti let založenou na rozvoji kvality života, modernizaci ekonomiky šetrné k životnímu prostředí a posilování demokratické kultury.

Další články autora:


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies