Stabilní růst německé zelené energie

Rozhodnutí nahradit atomové zdroje obnovitelnými po fukušimské havárii vychází z dlouhodobého směřování německé ekonomiky. Nedávno zveřejnil německý Spolkový úřad pro přehled desetiletého vývoje obnovitelných zdrojů. Z dat za minulé desetiletí vyplývá, že zelené zdroje skočily o dynamických 256 procent.

 

Ekonomika hnaná větrem a sluncem

Sektor čisté energetiky byl ve sledovaném období jedním z mála, který stabilně rostl. Další zdroje zaznamenaly pouze propad nebo stagnaci. Téměř konstantní zůstal podíl zemního plynu, který mezi lety 2000 a 2009 klesl o 1,6 %. Rapidní pokles zaznamenala v tomto období atomová energetika – a to až o pětinu (20,5 %). Menší podíl jaderné elektřiny vyplývá zejména z častých odstávek v letech 2006 a 2007 a není do něj zahnut ještě výraznější sestup daný rozhodnutím německé vlády odstavit osm reaktorů po katastrofální nehodě v japonské Fukušimě.

Německým hospodářství se v investicích do růstu obnovitelných zdrojů protočilo roce 2009 20,1 miliard euro. Výroba komponent pro čistou energetiku přinesla tržby i do dalších odvětví. Strojírenství se podílelo dodávkami pro fotovoltaické elektrárny zakázkami s obratem 8 miliard euro a pro větrné turbíny 5 miliardami eur. Ze snižování emisí a spotřeby paliv těžily také další obory. Stavebnictvím díky podpoře energetické renovace budov prošlo 5,9 miliardy euro.

Méně odpadů, čistší vzduch

Ekonomika u našich sousedů zaznamenala i řadu dalších pozitivních proměn. Podařilo se snížit spotřebu surovin během deseti let o 11,1 % a spotřeba energie byla v roce 2010 oproti roku 2000 nižší o 2,4 %.

Na snížení spotřeby energie i materiálů měla bezesporu vliv hospodářská recese poklesem výbory. Na druhou stranu Německo dlouhodobě patří ke státům, které podporují recyklaci. Například míra třídění komunálního odpadu se pohybuje okolo 50 %, obdobně jako v sousedním Rakousku. Spolková vláda také podporuje investice do snižování energetické náročnosti budov i průmyslu. Inovace tak nejsou založeny pouze na sektoru obnovitelné energetiky, ale jako celek provázané s celou ekonomikou.

Menší spotřeba energie a postupné snižování elektřiny z konvenčních zdrojů vede také ke snižování znečištění ovzduší. Během minulého desetiletí klesly emise skleníkových plynů téměř o osm procent. Klíčovým byl přitom růst zelené energetiky – na poklesu emisí se podílely skoro sedmi procenty.

Německo nám tak ukazuje, jak je důležitá stabilní podpora pro investice do zatím ekonomicky náročných inovativních, ale čistých technologií. Výhody těží již dnes: menší znečištění, více pracovních míst v šetrném průmyslu a také podpora regionálních podniků a vzdělanosti. Zvládne-li celkový přechod na 100% obnovitelný systém, bude moci dlouhodobě těžit z vývozu znalostí a získaných patentů. Vše zatím nasvědčuje, že v této zkoušce obstojí a Česko bude za pár let tiše závidět.

*****

(c) Redakce Temelí.cz // Foto (c) EWEA