Protesty proti plánovanému skladu jaderného odpadu ve Würgassenu

Záměr stavby centrálního skladu radioaktivních odpadů z celého Německa v areálu bývalé jaderné elektrárny Würgassen vyvolal protesty tamních obyvatel. Tento záměr „přípravného skladu“ pro konečné úložiště v šachtě Konrad v dolnosaském Salzgitteru je zcela chybnou cestou, kritizuje záměr místní ekologická organizace Bund. Šachta Konrad podle této ekologické organizace neodpovídá potřebnému stavu vědy a techniky a dnes by pro takové místo nemohlo být získáno povolení.

Spolková společnost pro meziskladování již dříve prohlásila, že chce ve Würgassenu vybudovat nadzemní ocelo-betonovou halu pro kontejnery se středně a nízko radioaktivními odpady pro umístění odpadů z německých meziskladů. V tomto „logistickém centru“ by se sesbíraly a roztřídily všechny odpady tak, aby následně mohly být co nejdříve přemístěny do konečného úložiště v šachtě Konrad. Plány vlád zemí Dolní Sasko, Hesensko a Severní Porýní – Westfáslko musí ještě schválit spolkové ministerstvo životního prostředí.

Ekologické sdružení Bund mluví o zcela nezodpovědném chování a plánování. I další protiatomové sdružení "Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad" protestuje proti tomuto záměru a připomíná dřívější vládní sliby, že po ukončení provozu jaderné elektrárny ve Würgassenu bude tamní areál uveden do původního stavu „zelené louky“.

Originál:  Proteste gegen geplantes Lager für Atomabfälle in Würgassen, Sueddeutsche Zeitung, 6. března 2020


*****

(c) Gabriela Reitinger, OIŽP // Foto: Michael Robrecht