Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021 – Stručné shrnutí

Zpráva o stavu jaderné energetiky ve světě za rok 2021 (WNISR2021) přináší komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách včetně informací o věku, provozu, výrobě, výstavbě, uzavírání a likvidaci reaktorů.  Dokládá, že jaderný průmysl má dobu své největší slávy dávno za sebou a čeká jej postupný útlum, nikoli nová role při náhradě fosilních paliv kvůli ochraně klimatu.

Hlavními autory zprávy, jejíž úplný anglický originál najdete na www.worldnuclearreport.org, jsou Mycle Schneider a Antony Froggatt. Stručné shrnutí zprávy v češtině společně vydaly pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí a Hnutí DUHA. Přeložil Petr Kurfürst, editovali Karel Polanecký a Edvard Sequens, graficky upravila Lenka Pužmanová.