Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2022 - České stručné shrnutí

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě v roce 2022 (WNISR2022) hodnotí stav a tren­dy jaderného průmyslu na mezinárodní úrodni. Poskytuje komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách, včet­ně informací o provozu, výrobě, výstavbě a vyřazování z provozu. 

Její autoři tuto zprávu zpracovávají již od roku 2007 a podařilo se jim tak vytvořit jedinečný zdroj expertních informací o jaderném průmyslu z ekonomické, technické i ekologické perspektivy. Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Callou a Hnutím Duha nabízí ke stažení zkrácenou verzi, která na 36 stranách přibližuje zprávu v českém jazyce.

Pro stručné shrnutí zprávy o stavu světového jaderného průmyslu v roce 2022 autoři vybrali několik částí významných zejména v českém kontextu. Naleznete zde proto kapitoly, které se věnují Francii, Jižní Koreji a Spojeným státům. Tento výběr není náhodný – jedná se o země, ze kterých pochází firmy přihlášené do tendru na výstavbu nového jaderného reaktoru v Dukovanech. Další z kapitol je věnována nasazení jaderných a obnovitelných zdrojů energie – nabízí srovnání nákladů, instalovaný výkon a výrobu elektřiny. 

V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu vyzdvihuje zpráva také otázku energetické bezpečnosti, neboť jsme v této souvislosti byli poprvé v historii svědky ostřelování jaderné elektrárny a její okupaci nepřátelským vojskem. Tato část tak mapuje rizika, kterým jsou vystavena jaderná zařízení během války. Soustředí se pře­devším na nebezpečí možných velkých úniků radioaktivity do okolního prostředí z jaderných elektráren a skladů vyhořelého paliva.