Fukušima - ještě horší, než se čekalo

Jak ukázaly nejnovější simulace japonského provozovatele havarovaných reaktorů ve Fukušimě firmy TEPCO, proniklo roztavené jaderné palivo mnohem hlouběji do betonového dna prvního bloku, než se dosud předpokládalo. Podle vědců se zastavilo pouhých 37 cm od vnějšího ochranného pláště. Ten je přitom poslední bariérou, která odděluje obsah reaktoru od okolního světa.

Podle původních údajů TEPCO se měla roztavit jen polovina aktivní zóny, ale jak vidno, situace je mnohem vážnější. Dle aktuálních dat se roztavily všechny palivové tyče, tavenina protavila vnitřní vrstvu reaktoru a propálila se hluboko do betonu.  K roztavení paliva došlo i v druhém a třetím reaktoru, ale do betonového dna se mělo dostat jen přibližně 60 % obsahu aktivní zóny.

Podle provozovatele je již palivo díky ochlazování vodou stabilizováno, ale na druhou stranu je k dispozici zatím jen málo údajů, aby se toto dalo říci s jistotou. Varující by mělo být zjištění radioaktivního xenonu, který začal znovu unikat z druhého reaktoru. Vzhledem k jeho poločasu rozpadu pouhých pět dnů, svědčí jeho přítomnost o obnovení jaderného štěpení. Do reaktoru začala být čerpána kyselina boritá, která má štěpnou reakci zastavit.

"Celou dobu jsem prohlašoval, že byl beton narušen a že existuje nebezpečí dalšího úniku radiace," komentoval výsledky simulace fyzik Hiroaki Koide z ústavu výzkumných reaktorů při  univerzitě v Kjótu. "Ve skutečnosti není možné nahlédnout dovnitř reaktoru a většina měřicích zařízení byla vyřazena z provozu. Takže nikdo vlastně neví, jak zlá situace je," dodal.

Aby problémům nebylo konce, během prvního prosincového víkendu uniklo z ruin elektrárny  přes 45 tun vysoce radioaktivní vody, z níž část skončila v moři. Teprve pomocí pytlů s pískem se podařilo nový únik zastavit.

Další informace o tavení paliva v reportáži CBCNews. Informace o katastrofě na stránkách Greenpeace International.

*****

(C) Redakce Temelín.cz / foto: Wikimedia