Fukušima pět let po havárii – úniky radioaktivních materiálů pokračují

V březnu uplyne pět let od chvíle, kdy vlna tsunami, která zasáhla severovýchodní pobřeží Japonska, způsobila vážnou havárii v jaderné elektrárně Fukušima Daiiči. Výpadek zásobování elektřinou a následné selhání systému chlazení vedlo k roztavení jaderného paliva v reaktorech. Následné výbuchy vodíku způsobily zničení reaktorových hal a únik radioaktivních izotopů do ovzduší. V důsledku kontaminace širšího okolí elektrárny bylo nutné dlouhodobě evakuovat 160 000 lidí.

V místě havárie se nadále uplatňuje krizový režim. Bývalí obyvatelé okolí elektrárny se v blízké době domů nevrátí, neboť úroveň radiace u jejich příbytků zůstává vysoká. Navíc se provozovateli havarované elektrárny, společnosti TEPCO, dosud nepodařilo zastavit další přibývání kontaminované vody. Ke chlazení roztavených reaktorů se používá velké množství vody, která se stává radioaktivní a TEPCO se ji snaží jímat. Chlazení roztavených reaktorů se ovšem neobejde bez úniků radiace. Podzemní voda, která proudí přes areál elektrárny do moře, se stává radioaktivní a zamořuje pobřežní vody.

Kontaminovanou chladící vodu TEPCO skladuje ve velkých nádržích, každým dnem přibývá 400 tun. Voda dále prochází odmořovacím procesem, který snižuje koncentraci radionuklidů. Ve vodě však nadále zůstává vysoká koncentrace tritia. O tom, jak bude nakonec s kontaminovanou chladící vodou naloženo, ještě není rozhodnuto. Stejně tak není jasné, kde skončí miliony pytlů s kontaminovanou zeminou a další pevné odpady včetně roztaveného paliva.

Zprávy o zdravotních dopadech havárie jsou rovněž znepokojující. Vědci zaznamenali nárůst výskytu rakoviny štítné žlázy u dětí, které žily v blízkosti elektrárny v době katastrofy. Zatím ovšem nelze jednoznačně potvrdit, zda tyto případy souvisejí s havárií.

Vyzvednutí roztaveného paliva ze zničených reaktorů je plánováno na rok 2020, celkové dokončení likvidace se očekává až po roce 2050. Náklady havárie jsou odhadovány na 100 miliard dolarů (bez započítání ztrát v odvětví cestovního ruchu a exportu potravin). Počet úmrtí na rakovinu způsobenou únikem radiace je do budoucna odhadován na 1000 případů.

Více informací:
http://www.scientificamerican.com/article/5-years-later-the-fukushima-nuclear-disaster-site-continues-to-spill-waste/

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz // foto: TEPCO