Hodnoty radiace z vládních stanic v prefektuře Fukušima jsou zmanipulované

Důležitou aktivitou Greenpeace v Japonsku je nezávislý monitoring radiace v blízkosti havarované elektrárny Fukušima Daiiči. Blog člena monitorovacího týmu Grega McNevina nabízíme i návštěvníkům těchto stránek.

V týdnu od 15. do 21. října pracovaly tři týmy Greenpeace pro monitoring radiace v ulicích města Fukušima a ve vážně kontaminovaném regionu Iitate s cílem vyhodnotit aktuální hrozby radioaktivního zamoření. Ve srovnání s předchozími měřeními jsme zaznamenali pokles naměřených hodnot v několika oblastech, stále však v hustě obydlené Fukušimě zůstává velké množství míst s vysokým lokálním zamořením. Za zmínku stojí síť oficiálních stanic pro monitoring radiace, které byly ve městě nově rozmístěny na náklady japonské vlády.

Asociace občanů a vědců pro kontrolu radiace vyslovila začátkem října podezření, že výsledky měření v oficiálních stanicích jsou záměrně manipulovány. S podobným problémem jsme se již setkali letos v březnu při měření v parku na předměstí Watari. Tehdy jsme si povšimli, že nově instalovaná oficiální stanice pro monitoring radiace ukazuje ve srovnání s naším měřením podstatně nižší hodnoty. Stanice byla totiž umístěna uprostřed malé plochy, která byla dekontaminována. Zamořená zemina byla na této ploše nahrazena novou. Stačilo ovšem poodejít stranou a hodnoty radiace prudce stouply a zůstaly vysoké v celém parku s výjimkou blízkého okolí měřící stanice.

V březnu jsme proměřili pouze okolí zmíněné stanice a vzhledem k tomu, že byla nově postavená, jsme věřili, že jde o začátek dekontaminace celého parku, jejíž efekt bude stanice v budoucnu sledovat. Rozsáhlou dekontaminaci zamořených oblastí doprovázenou instalací měřících stanic bychom pochopitelně přivítali.

Současná měření ovšem potvrzují podezření ze záměrné manipulace naměřenými hodnotami. Mezi 16. a 19. říjnem naše týmy prověřili čtyřicet monitorovacích stanic v různých částech města. V 75% případů byly hodnoty radiace u stanic nižší než výsledky měření v jejich blízkém okolí. Konkrétně ve vzdálenosti 25 metrů od stanice byly naměřeny šestkrát vyšší hodnoty než sama ukazovala. Odpovědní úředníci namítají, že monitorovací stanice neposkytují zavádějící údaje, neboť informace o dekontaminace jejich bezprostředního okolí byla zveřejněna. To ovšem nic nemění na tom, že náhodný kolemjdoucí na základě údaje z měřící stanice automaticky předpokládá nižší úroveň zamoření, než odpovídá skutečným hodnotám.

Výsledky našeho měření ukazují, že práce na dekontaminaci města probíhají výběrově. Úřady se zaměřily na lokality typu parků nebo školních hřišť. I v obydlených částech však zůstává vysoký počet míst s lokálním zamořením bez velké šance na dekontaminaci.

Na rozdíl od města Fukušima, kde jsme dělníky pracující na dekontaminaci potkávali jen zřídka, v silně postiženém regionu Iitate byly jejich čety ke spatření velmi často. Ovšem je třeba poznamenat, že v hornatém a zalesněném regionu jsou šance na úspěšnou dekontaminaci mizivé. I v případech, kdy se podaří zajistit splnění limitů v domech, hrozí vysoké riziko, že při silných poryvech větru, bouřkách nebo jarních oblevách dojde k opětovnému zamoření. Označit vyjádření úřadů k situaci za přehnaně optimistické jsou slabá slova. Jediné co nabízejí obyvatelům postižených obcí je klamná naděje.

Více informací:
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/nuclear-reaction/false-hope-radiation-monitoring-in-the-fukush/blog/42696/

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: Greenpeace International