ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Bezpečnost atomu

Očištění korejského jaderného průmyslu od korupčních praktik je během na dlouhou trať

Očištění korejského jaderného průmyslu od korupčních praktik je během na dlouhou trať

Philip Andrews-Speed z National University of Singapore publikoval obsáhlý článek o snaze jihokorejských institucí zbavit zdejší jaderný průmysl nestandardních praktik, které vedly ke skandálům s falšováním dokumentů odhaleným v roce 2012. Boj s korupcí a klientelismem v Jižní Koreji stále probíhá, ale mnohá zjištění mohou být užitečná i pro české čtenáře. Základní zjištění článku proto přinášíme v následujícím textu.

Autor článku vidí hlavní příčinu ve vytvoření klientelistické sítě, kterou nazývá „jadernou mafií“, už na začátku jihokorejského jaderného programu v sedmdesátých letech za vlády vojenského režimu. Tehdejší kontakty mezi vládou, bankami a státem vlastněnými průmyslovými firmami byly velmi těsné a jaderný program řídila poměrně úzká skupina lidí. Společnost KEPCO (Korea Electric Power Corporation) byla založena jako státní podnik. Jaderný dozor byl podřízen vládě, nezávislost získal až díky zákonu z roku 2011.

Ekonomický růst, který doprovázel rychlou demokratizaci Jižní Koreje, byl podmíněn dostupností energetických zdrojů, což vedlo také k rozvoji jaderné energetiky. Jižní Korea aktuálně provozuje 23 GW instalovaného výkonu v jaderných elektrárnách a disponuje vlastní technologií. Firmy působící v různých částech jaderného cyklu převážně ovládá společnost KEPCO (například KHNP, která staví a provozuje jaderné elektrárny je dceřinnou společností KEPCO) sama nadále většinově vlastněná vládou a státními podniky. Původní klientelistické struktury jaderného průmyslu přetrvaly bez výraznějších změn. Výsledkem byly vážné problémy, které se dostaly na veřejnost v roce 2012.

Prvním bezpečnostním problémem byl interní výpadek dodávek elektřiny v nejstarší elektrárně Kori 1, o kterém provozovatel informoval s měsíčním zpožděním. Druhým vážným problémem bylo odhalení systematického falšování protokolů o testech součástí používaných v jaderných elektrárnách. V reakci na uvedené problémy byl upraven zákon o jaderné bezpečnosti s cílem zvýšit pravomoci jaderného dozoru a kvalitu kontroly ve všech relevantních částech jaderného cyklu.

K výpadku zásobování elektřinou v elektrárně Kori 1 došlo 9. února 2012 v důsledku pochybení obsluhy. Následně se nepodařilo rozeběhnout záložní generátory a na 11 minut došlo k výpadku chlazení. Incident byl nahlášen jadernému dozoru až 12. března, tedy s měsíčním zpožděním. Vedení elektrárny uvedlo, že jedním z důvodů opožděné komunikace byla obava z poklesu důvěry veřejnosti v bezpečnost jaderných elektráren. Vyšetřovací tým Mezinárodní agentury pro atomovou energii následně konstatoval nízkou úroveň bezpečnostní kultury.

Případ falšování dokumentace, který byl odhalen v roce 2012, je značně rozsáhlý. Vyšetřování ukázalo, že 7682 součástí bylo dodáno do pěti jaderných elektráren v období 2003 až 2012 bez předepsané certifikační dokumentace. Na falšování dokumentace se podíleli dodavatelé materiálu, výrobci zařízení i zkušební ústavy. Dalších 3408 záznamů o zkouškách nebylo možné prověřit.

Patrně nejzávažnější je případ korejské firmy JS Cable dodávající kabelové systémy. Ta se přihlásila do dodavatelského tendru, přestože nedokázala vyhovět jeho požadavkům. Své výrobky nechala otestovat v Kanadě, ale ze šesti zaslaných vzorků prošel zkouškou jen jeden. JS Cable se domluvila s KEPCO na zfalšování zkušebních protokolů. Domluvu obou subjektů umožnily blízké osobní vztahy jejich představitelů.

Navzdory pozitivním změnám v jaderném dozoru a nové legislativě, která upravuje veřejné zakázky je patrné, že v jihokorejském jaderném průmyslu není korupční a klientelistické jednání uzavřenou kapitolou. Problémy monopolu KEPCO a těsných personálních vazeb mezi zástupci komerčních subjektů a ministerstev přetrvávají. Prosazení standardních transparentních postupů bude tématem příštích let.

Celý článek je k dispozici na:
https://academic.oup.com/jwelb/article/13/1/47/5837954

****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: Foto: Shin-Kori, Wikimedia Commons

Karel Polanecký
Karel Polanecký
Od poloviny devadesátých let spolupracoval na řadě projektů v oblasti energetiky a klimatu pro různé nevládní organizace i komerční firmy. Dlouhodobě spolupracuje s programem Energie Hnutí DUHA (koordinace projektů úspor energie, zapojení do kampaní). V letech 2007 a 2008 pracoval jako vedoucí energetických a klimatických kampaní Greenpeace Slovensko. Jako autor nebo editor se podílel na vzniku řady publikací s tématem energetiky a klimatu.

Další články autora:


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies