Problém s bezpečnostními kontrolami v JE Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany řeší problém s bezpečnostními kontrolami. U potrubí v nejaderné i v jaderné části byly zjištěny nekvalitní rentgenové snímky. Podle informací z týdeníku Respekt byly „snímky trubek rozmazané, někdy byl místo potřebných tří různých snímků jednoho svaru jen okopírován stejný snímek a některé svary hrozící netěsností byly označeny jako bezchybné.“ Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová uvedla pro Respekt, že není vyloučené záměrné zanedbání kontrol, aby se zkrátila doba odstávky.

"Jaderná elektrárna Dukovany bývá často označována za velmi bezpečnou jadernou elektrárnu, která bezproblémově pracuje 30 let. Je otázkou, do jaké míry lze podkladům a zprávám, na základě kterých provozovatel JEDU toto tvrdí, důvěřovat. Ve světle posledních zjištění jen velmi těžko," říká Monika Machová Wittingerová.

Jaderná elektrárna Dukovany žádá v současné době o udělení licence k provozu za dobu své plánované životnosti. Prodloužení provozu se má obejít bez posouzení v rámci zákona 100/2001 Sb.  (EIA). Tuto skutečnost kritizují české i zahraniční nevládní organizace.

„V souvislosti s trhlinami na potrubí je také třeba si položit otázku, v jakém stavu jsou důležité součásti elektrárny po třiceti letech provozování. Navýšení výkonu elektrárny z původních 1670 MW na 2000 MW, které provozovatel dokončil předloni je také poněkud v rozporu s plány na prodloužení provozu - vyšší výkon znamená vyšší zatěžování reaktorové nádoby, a tím zkrácení její životnosti. Vedle reaktorové nádoby jsou to právě potrubní soustavy, které jsou  provozem elektrárny nejvíce namáhány,“ doplňuje Daniela Magersteinová.

Příklady falšování bezpečnostních kontrol ve světě:

Zaměstnanci americké elektrárenské společnosti FirstEnergy Corp. záměrně falšovali údaje o rozsáhlé trhlině (6 palců) v plášti nukleárního reaktoru v elektrárně Davis-Besse ve státě Ohio (USA). Společnost souhlasila se zaplacením pokut v celkové výši 28 milionů dolarů a přislíbila ministerstvu spravedlnosti spolupráci při administrativních procesech a kriminálním vyšetřování.

Podobný, ale mnohonásobně rozsáhlejší atomový skandál postihl před časem největší japonskou energetickou společnost Tokyo Electric Power, když na základě upozornění bývalého zaměstnance bylo prokázáno zfalšování minimálně 29 záznamů o inspekcích prováděných od roku 1990. Firma vzhledem ke svému obrovskému dluhu 100 miliard dolarů zatajovala po léta trhliny v plášti dokonce dvanácti svých nukleárních reaktorů. Následně provedené kontroly prokázaly podobně skandální chování také u dalších provozovatelů japonských jaderných elek tráren Tohoku Electric a Chubu Electric.

*****
(C)  Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky/ Foto: archiv Calla