ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Bezpečnost atomu

Radioaktivní kontaminace pracovníků při demolicích v Hanfordu

Následkem demoličních prací probíhajících v Plutonium Finishing Plant – v nejkontaminovanější části Hanford Site ve státě Washington v USA – došlo 8. června 2017 u 31 zaměstnanců ke vdechnutí velmi malého množství radioaktivního materiálu.

Zpočátku nebyla na pokožce nebo ochranném oblečení pracovníků zjištěna žádná kontaminace. Obavy však vzrostly, když některé testy prokázaly interní kontaminaci. Následné odběry vzorků vzduchu provedené Ministerstvem zdravotnictví ve Washingtonu v srpnu poukázaly na výskyt velmi nízké koncentrace radioaktivních částic plutonia a americia u bezpečnostní bariéry Rattlesnake asi pět kilometrů od zařízení.

Přibližně 305 pracovníků bylo testováno pomocí biologických testů, zda mají v těle uloženy radioaktivní částice. Z 31 pozitivně testovaných pracovníků byla u 18 z nich zjištěna celková dávka menší než 0,5 miliremů (5 µSv) za 50 let. Zbývajících 13 pracovníků mělo vyšší dávky, nejvyšší 10 miliremů (100 µSv)  za 50 let.

Všechny naměřené dávky byly hodně pod administrativním limitem stanoveným Ministerstvem energetiky USA (DOE) 2 000 miliremů (20 mSv) za rok. Průměrná osoba obdrží každoročně zhruba 300 miliremů ročně (3 mSv) z přirozené radioaktivity.
Po rozšíření kontaminace provedly DOE a jeho dodavatelská firma CH2M další kontroly, které zahrnovaly potlačení prachu během demolice a rozšiřování pásma výskytu radiologických materiálů. Zaměstnanci a jejich pracovní vybavení bylo přesunuto za hranice pozměněného ochranného pásma.

Demolice vysoce kontaminovaného zařízení Plutonium Reclamation Facility na konci hlavní zpracovatelské části Plutonium Finishing Plant, kde se očekává rozšíření kontaminace, bude pokračovat v průběhu několika týdnů. Podle DOE mají pracovníkům v kontaminovaném prostředí zlepšit práci odsávače zajišťující podtlakovou ventilaci.

Zařízení Plutonium Finishing Plant se používalo při výrobě plutonia během studené války. Zhruba dvě třetiny plutonia pro národní program výroby jaderných zbraní bylo vyrobeno v Hanfordu. Od 90. let probíhají přípravné práce pro demolici zařízení, včetně stabilizace plutonia, které zde zůstalo ve formě kapalného roztoku při odstavení zařízení. DOE zmeškalo svůj zákonný termín na likvidaci zařízení do konce září 2017. Podle DOE mají být demoliční práce dokončeny do konce tohoto roku nebo začátkem roku 2018.


Více informací:
http://www.tri-cityherald.com/news/local/hanford/article179646261.html

*****

(c) Olga Kališová, Temelín.cz // foto: Department of Energy


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies