ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Bezpečnost atomu

Rakouská studie k plánům na stavbu nových bloků v Maďarsku: lokalita Paks je nevhodná

Rakouská studie k plánům na stavbu nových bloků v Maďarsku: lokalita Paks je nevhodná

Plány Maďarska, postavit ke stávajícím čtyřem reaktorům v jaderné elektrárně Paks další dva nové, naráží kvůli riziku zemětřesení v této oblasti na velkou kritiku odborníků. Ve studii, kterou zadalo rakouské ministerstvo životního prostředí a kterou koordinoval Spolkový úřad pro životní prostředí (UBA), dochází geologové k závěru, že se maďarská jaderná elektrárna nachází přímo v zemětřesné zóně. Helmut Decker (Institut pro geologii na univerzitě Vídeň) a Esther Hintersberger (Geologický spolkový úřad) varují: „Možnost výskytu dlouhodobého posunu povrchu v lokalitě Paks II nemůžeme odbornými doklady zcela vyloučit. Lokalitu Paks II je tedy nutno považovat za nevhodnou.“

Studie má celkem 91 stran a byla v pondělí předána maďarskému jaderně – dozornému úřadu s prosbou o stanovisko a také o zorganizování workshopu, kterého by se mohli účastnit i odborníci ze zahraničí. Přeshraniční účast je dosud plánována pouze pro proces EIA (zhodnocení vlivů stavby na životní prostředí).

To, že se maďarská jaderná elektrárna nachází v seismicky aktivní zóně, není nic nového. Nový je však rozsah ohrožení. K tomuto poznatku došli vědci na základě nové metody. Dříve se prováděla především měření s pozemním radarem a vyhodnocení starých záznamů jako kronik a farních knih, kde se hledala data o tektonické aktivitě v minulosti. Nyní se však prováděly „paleoseismické výkopy“, při kterých se vyhloubily díry, v nichž se analyzovaly zemské profily. Z toho se daly rekonstruovat pohyby vrstev a z toho dovodit tektonická aktivita.

V Paksu tyto výkopy ukázaly, že zde existují tektonické zlomy mající potenciál posunout zemský povrch. A tyto deformace jsou součástí deformační zóny  Dunaszentgyörgy-Harta, pokračující v lokalitě, v posledních 20.000 letech přesouvaly zemský povrch. Tyto praskliny je nutno podle definice IAEO klasifikovat jako „Capable Faults“.

Dosavadní generální ředitel maďarského jaderně – dozorného úřadu Gyula Fichtinger dne 29. dubna neočekávaně odstoupil ze své funkce. Jenom o týden dříve zveřejnila Orbánova vláda návrh zákona, podle kterého v budoucnu bude volen vedoucí jaderného dozoru na devět let, nebude odvolatelný a má být nezávislý na politických vlivech. Návrh zákona je obecně vnímán jako signál, jak prosadit zvýšení výrobních kapacit v lokalitě Paks.

Nové reaktory v lokalitě Paks AES-2006 má postavit ruský Rosatom. Také ve Finsku se Rosatom skrze svou dceřinnou společnost účastní stavby nové jaderné elektrárny – v Hanhikivi, kde se má použít stejně jako v Maďarsku reaktor AES-2006.

****

Zdroj: Österreichische Studie zu Atomkraft-Plänen in Ungarn: „Standort Paks ungeeignet“,  Die Presse,  Michael Lohmeyer, 18. 5. 2021 // Obr.: studie

Přeložila Gabriela Reitinger, OIŽP, mírně kráceno


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies