Tanečky okolo 47 japonských reaktorů

V přehledu Mezinárodní agentury pro atomovou energii, který je dostupný na internetové stránce  Power Reactor Information System (PRIS), došlo ve středu 16. ledna k výrazné změně. 47 japonských reaktorů, které byly odstaveny po havárii ve Fukušimě bylo přeřazeno z kategorie „v provozu“ do kategorie „dlouhodobě odstavené“. Celosvětový počet provozovaných reaktorů podle statistiky MAAE tak poklesl na 390, což je nejméně od roku 1986. Jak se ukázalo, netrval tento stav dlouho, protože agentura podlehla politickému tlaku.

Všech 47 japonských reaktorů, které byly 16. ledna v databázi Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) přeřazeny do kategorie „dlouhodobě odstavené“, se na žádost japonské vlády vrátilo zpět do kategorie „v provozu“. K zařazení do kategorie „dlouhodobě odstavené“ údajně došlo chybou úředníka japonského jaderného dozoru.

Dlužno ovšem dodat, že zmíněné japonské reaktory fakticky splňují všechny podmínky MAAE pro označení termínem „dlouhodobě odstavené“. Byly odstaveny před dobou delší než jeden rok, neprobíhají žádné procesy, které by vedly k jejich opětovnému spuštění, a datum případného obnovení provozu nebylo stanoveno. Z jakého důvodu se japonská vláda s MAAE dohodla, že fakticky odstavené reaktory budou vykazovány jako provozované, není známo. Jediná chyba, kterou úředník jaderného dozoru udělal, byla, že respektoval skutečný stav věci.

Celkem je nyní v Japonsku 48 oficiálně odstavených reaktorů, přičemž rychlý reaktor Monju je vyřazen z provozu od požáru v roce 1995. Většina z ostatních 47 reaktorů byla odstavena preventivně po fukušimské havárii, ale tři bloky v elektrárně Kašivazaki – Kariwa jsou mimo provoz od zemětřesení v roce 2007. V kategorii „v provozu“ ponechala MAAE oba bloky v elektrárně Ohi, které skutečně vyrábějí elektřinu, a reaktor Tomari 3, který byl odstaven 5. května 2012.

Přestože nová japonská vláda se k opětovnému spuštění jaderných reaktorů staví vstřícněji než předchozí kabinet, budoucnost elektráren není jistá. K případnému opětovnému spuštění bude třeba několik let. Premiér Šinzo Abe k problému uvedl: "Především musíme vyhodnotit vědecká zjištění o dosažitelných bezpečnostních standardech a na jejich základě rozhodnout, zda je možné elektrárny opětovně spustit. Poté budeme během tří let posuzovat budoucnost jednotlivých elektráren a jejich roli v přechodu na nový energetický mix, který bude probíhat zhruba deset let. Během přechodu se budeme rozhodovat v souladu s principem postupně klesající závislosti na jaderné energii ne nejnižší možnou úroveň."

Další japonské zdroje uvádějí, že patrně bude časově náročné přizpůsobit jaderné elektrárny bezpečnostním požadavkům reformovaného jaderného dozoru, které budou zveřejněny v létě 2013.

Více informací:
http://www.worldnuclearreport.org/spip.php?article132

http://www.worldnuclearreport.org/IAEA-Japan-Reactor-Status-Incident.html

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: archiv Calla